Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

15. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Tūristu interešu aizsardzība Latvijā

03.09.2010
Rīga ir tik savdabīga, daudzpusīga un ar vēsturi bagāta pilsēta, ka daudzi cilvēki vēlas to uzzināt un izjust, tomēr tam ir nepieciešams laiks. Pateicoties jaunajai programmai LIVE RIGA mūsu galvaspilsētu sāk apmeklēt liels tūristu skaits, kuri atpūšas, iepazīstoties ar Rīgas ievērojamām vietām, Latvijas tradīcijām, un vērtē Rīgas pilsētu kā savu investīciju ieguldīšanas objektu, analizējot pievilcīgu nekustamā īpašuma tirgu un biznesa organizēšanas un attīstīšanas prioritātes, ko sniedz Latvijas dalība Eiropas Savienībā, kā arī ar to saistītās finanšu, nodokļu un juridiskās formalitātes.

Gadās, ka ceļojumā laikā tūrists saskaras ar neparedzētiem apstākļiem, kas sagādā viņam nepatīkamas sajūtas, kuras ietekmē viņa kopējo iespaidu no mūsu valsts apmeklēšanu. Operatīvi rīkoties vai vispār izvairīties no nelabvēlīgu seku iestāšanās palīdzēs izpratne par darbībām, kas būtu jāveic noteiktos gadījumos.
Par dažām situācijām, ar kurām tūristi varētu saskarties, ceļojot uz ārzemēm, un to risināšanas veidiem, mēs pastāstīsim, vadoties no reāliem gadījumiem, ko risināja juridiskā biroja INLAT PLUS juristi.

Mūsu darbiniekiem nācās iesaistīties daudzos strīdos, kas bija saistīti ar nekvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu gaisa pārvadājumu jomā, darot visu iespējamo taisnības atjaunošanai un klientu apmierināšanai, nevēršoties tiesu instancēs.

Viens mūsu klients izmantoja lētā ārzemju gaisa pārvadātāja pakalpojumus un pret savu gribu bija spiests pavadīt lidostā vismaz 10 stundas. Neviens viņam nebija piedāvājis ēdināšanu, dzērienus, un viņam pat nekas netika paskaidrots. Cilvēks bija pilnīgā neziņā par notiekošo un iztērēja daudz naudas un nervu, pastāvīgi zvanot saviem partneriem, lai pārceltu izplānotās tikšanās. Pēc atgriešanas no sabojātā ceļojuma šīs cilvēks vērsās pie mūsu speciālistiem pēc juridiskās palīdzības. Klients uzrādīja mums iegādāto biļeti ar interesantiem noteikumiem tās otrajā pusē: “Gaisa pārvadātājs nenes atbildību lidojuma kavējuma gadījumos”. Šāds noteikums protams ir pretrunā ar ES Padomes Regulu, kas reglamentē gaisa pārvadājumus, un ir atzīstams par spēkā neesošu. Pēc visu lietas apstākļu noskaidrošanas un normatīvo aktu rūpīgas izpētes, tika veiktas pārrunas ar gaisa pārvadātāja pārstāvjiem. Tika sastādīta pretenzija, kurā tika sniegti visi pierādījumi par gaisa pārvadātāja pieļautajiem attiecīgās ES Padomes Regulas pārkāpumiem un izvirzīti prasījumi par mantiskā zaudējuma un morālā kaitējuma kompensācijas izmaksāšanu. Kā rezultātā, gaisa pārvadātājs bija gatavs atrisināt esošo strīdu miermīlīgā ceļā un piekrita izmaksāt kompensāciju mūsu klientam.

Cits mūsu klients, atlidojot uz Rīgu, saņēma savu bagāžu - sabojātu un saplēstu. Klients, saglabājot pašsavaldīšanos, rīkojās diezgan taktiski. Viņš nofotografēja sabojāto bagāžu no dažādām pusēm, saglabāja attēlus, kā arī kvīti par jauna čemodāna pirkšanu, jo vecais čemodāns kļuva pilnīgi nederīgs, un griezās ar lūgumu savas problēmas risināšanai. 
Pēc sarežģītām pārrunām, kā arī pārkāpuma un nekvalitatīvās pakalpojumu sniegšanas pierādījumu iesniegšanas, aviokompānija pozitīvi reaģēja un piekrita kompensēt sabojātās bagāžas vērtību.

Vēl viens interesants gadījums notika ar tūristiem no Skandināvijas. Laulātie bija tik priecīgi, ka pēc smaga darba gada varēs izbaudīt atvaļinājumu, bet diemžēl neiznāca. Pēc lidojuma viņi konstatēja, ka atlidoja bez savas bagāžas. Uzreiz viņi vērsās pie aviokompānijas pārstāvjiem, uzrādīja biļeti ar bagāžas kuponu, kurā tika norādīts bagāžas svars, pastāstīja par notikušo, detalizēti aprakstot bagāžas ārējo izskatu un tās saturu. Vēlāk sastādīja aktu par pazušanu. Cietušiem uzreiz piedāvāja nelielu naudas summu pirmās nepieciešamības priekšmetu pirkšanai. Laulātie apmētās viesnīcā un sāka gaidīt, kad aviokompānija atradīs viņu bagāžu. Pēc trīs dienu gaidīšanas viņi pieņēma lēmumu vērsties juridiskajā birojā savu pārkāpto tiesību aizsardzībai, kā arī sākt šīs problēmas risināšanas procesu kopā ar juristiem. Mūsu birojs, detalizēti izpētot visus lietas materiālus, iesniedza aviokompānijai prasību par materiālo zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Tomēr jau nākamajā dienā bagāža tika atrasta, puses panāca mierizlīgumu, bet   laulātie saņēma kompensāciju, kura ir paredzēta normatīvajos aktos. Saskaņā ar Varšavas konvenciju (papild. Monreālas konvenciju) avio-pārvadātājam bagāžas zaudēšanas gadījumā ir pienākums izmaksāt naudas summu, vadoties no 20 ASV dolāri par  bagāžas vienu kilogramu (ja bagāža nezināmu apstākļu dēļ netika nosvērta, tad tās svars tiek novērtēts 35 kg apmērā).

Nereti Rīgā nācās nodrošināt ārvalstu tūristu tiesību un interešu aizsardzību, kuri nepārzina nacionālās tiesiskās kārtības, ieradumu un tikumu īpatnības.  Likuma, uzvedības kārtības noteikumu nezināšanas vai nejaušu apstākļu sagadīšanās dēļ, tūrists izdara neapdomātu pārkāpumu, kura rezultātā viņam ir darīšanas ar tiesībsargājošām  iestādēm un par tiem viņam iestājas atbildība.

Nacionālais Latvijas svētums – Brīvības piemineklis Rīgā regulāri kļūst par vandālisma objektu no ārzemju tūristu puses. Īpaši vienaldzīgi nav pret Latvijas simbolu viesi no Lielbritānijas; informācija par “jautro” tūristu nedarbiem regulāri parādās ziņās. Viens no tādiem stāstiem, kuram bija negaidīts turpinājums, kļuva par mūsu biroja prakses daļu.   

2009.gada septembrī četri jaunie cilvēki no Anglijas divos naktī piegāja pie pieminekļa pamatnes un, pagriežoties pret to ar seju un draudzīgi nolaižot bikses, nofotografējās uz tā fona. Visa padarīšana aizņēma ne vairāk kā 15 sekundes, pēc kā atskrējušie tiesībsargi aizturēja pārkāpējus un pavadīja tos uz iecirkni. Pēc tam tika sastādīts protokols par administratīvo pārkāpumu saskaņā ar pantu “sīkais huligānisms”, kas paredz soda sankcijas no 50 līdz 250 latu apmērā vai administratīvo arestu līdz 15 diennaktīm. Kā tas ir pieņemts civilizētā sabiedrībā, angļu puišu vecāki vērsās pēc palīdzības pie juristiem, šajā gadījumā, mūsu juridiskajā birojā INLAT PLUS ar lūgumu aizstāvēt viņu dēlus tiesā. No šī atgadījuma brīža līdz tiesas nozīmētām tiesas sēdēm pagāja no viena līdz četriem mēnešiem. Lietas tika nodotas Rīgas Centra rajona tiesā trim dažādiem tiesnešiem: viens izskatīja divu jauniešu lietas, un vēl divi – pārējo divu. Tiesas sēdes notika 2009.gada decembrī un šī gada janvārī. Divi tiesneši pabeidza lietas, piespriežot Anglijas padotajiem administratīvo sodu. Bet aizstāvību ļoti izbrīnīja, ka tiesnesis, kas izskatīja divu pārējo angļu lietas, nolēma izbeigt administratīvās lietas tiesvedību un nosūtīt materiālus prokuratūrai krimināllietas ierosināšanai. Protams, juristi likumā noteiktajā termiņā pārsūdzēja šo lēmumu otrās instances tiesā, kur tika nolemts sodīt tūristus ar administratīvo sodu: 40 un 60 latu apmērā. It kā šī lieta ir veiksmīgi atrisināta un sodi ir salīdzinoši nelieli, un arests netika piemērots, bet mūsu juristi bija izbrīnīti vēlreiz, kad pēc mēneša klienti no Anglijas atkal vērsās pēc juridiskās palīdzības, paziņojot, ka pret viņiem šoreiz izvirzīja pretenziju apdrošināšanas sabiedrība. Satiekoties ar apdrošināšanas sabiedrības pārstāvjiem, lai iepazītos ar zaudējumu pierādījumiem, ko angļi nodarīja Brīvības piemineklim, mūsu juristi tādus pierādījumus nekonstatēja. Protams, viņu nevarēja arī būt, jo fotogrāfijas, lai gan arī bez dažiem apģērbu priekšmetiem, nekādu materiālo kaitējumu piemineklim tās nenodarīja. Jaunieši nepaņēma par piemiņu ne akmens gabaliņu, ne kāpnes saslapināja, kā vairākas reizes darīja citi nevērīgi tūristi, bet tad rodas liels jautājums – par ko apdrošināšanas sabiedrība domā saņemt naudu regresa kārtībā? Apdrošināšanas sabiedrībai pēc tam jāsniedz tiesā prasības pieteikums saskaņā ar civilprocesa likumdošanu – pēc atbildētāja dzīvesvietas, proti, Lielbritānijas tiesā. Kā skatīsies angļu tiesneši uz lietu, kurā nav nekādu reālu zaudējumu – liels jautājums, kurš pagaidām nav atrisināts.

Atgādināsim, ka dažāda veida lietas, kas saistītas ar huligānismu un vandālismu attiecībā uz Brīvības pieminekli Rīgā tiek izskatītas tiesās regulāri. Tomēr pat mūsu lietā dažādi tiesneši pieņēma dažādus pēc atbildības pakāpes lēmumus par principā vienādiem pārkāpumiem, tādējādi parādot, ka nav stingru kritēriju sodīšanai tādās lietās.

Gadās strādāt ar ārzemju tūristiem, aizstāvot to tiesības un intereses jautājumos, kas saistīti ar:
- krāpšanu kafejnīcās un restorānos, apkalpošanas sfērā, proti, alkoholisko dzērienu pārdošana par paaugstinātām cenām. Bija gadījums, kad kafejnīcā bija divas ēdienkartes: atsevišķa ēdienkarte ārzemniekiem, kurā cenas bija norādītas eiro, un konvertējot šīs cenas latos, ēdienu cenas bija ievērojami lielākas nekā ēdienkartē vietējiem iedzīvotājiem – otrā ēdienkarte;
- krimināllietu ierosināšanu un risināšanu, kas saistītas ar personīgas mantas zādzību vai vardarbības pielietošanu.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka projekta LIVE RĪGA ietvaros izveidotā tūrisma policija ātri un precīzi reaģē uz likumu pārkāpumiem un kopā ar juristu darbībām pasargā viesu atpūtu, kas saskaņā ar statistikas datiem palīdzēja samazināt līdzīgo pārkāpumu skaitu, tādā veidā veicinot tūristu skaita palielināšanos, uzliekot akcentus uz Rīgas viesmīlīgu un drošu tēlu.     
/ Liana Puga /
Patika informācija? Dalīties