Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

15. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Licences elektroniskās naudas iestādes darbībai saņemšana – kārtējais mūsu juridiskā biroja nopietns sasniegums!

12.12.2014
Mūsdienīgā pasaule ir interneta tehnoloģiju un mobilo aplikāciju pasaule, komunikāciju un informācijas momentānās apmaiņas pasaule, kas pieprasa jaunus risinājumus no visām mūsu dzīves sfērām. Šīs jaunās prasības un izaicinājumi vislielākajā mērā attiecas uz naudas līdzekļu apgrozījuma jomu. Mūsdienās klienti ir tik prasīgi, ka viņi vairs nav apmierināti ar klasisko kredītiestāžu sniedzamajiem internetbankas pakalpojumiem. Klientiem ir nepieciešami vēl ātrākas, ērtākas, bet joprojām tikpat drošas savstarpējo norēķinu un maksājumu pārvedumu iespējas.
 
Digitālās un elektroniskās tehnoloģijas naudas līdzekļu apgrozījuma jomā strauji attīstās tāpat kā citas ikdienas dzīves puses. Vēl pirms kādiem 7 gadiem cilvēki vispār nezināja tādu jēdzienu kā elektroniskā nauda, taču šodien elektroniskā nauda ir praktiski ienākusi mūsu ikdienā. Norēķini interneta vidē, pārskaitījumi starp elektroniskiem makiem, elektroniskās dāvanu kartes, norēķini par precēm un pakalpojumiem – tās un vairākas citas iespējas tiek piedāvātas ar elektroniskās naudas palīdzību gan komersantiem, gan patērētājiem.
 
Līdz ar to elektroniskās naudas un tās sniegto iespēju izmantošanas pakalpojums šodien ir ļoti pieprasīts tirgū un piesaista ļoti daudzu komersantu uzmanību, kuri vēlētos nodarboties ar šo uzņēmējdarbības veidu. Parasti šādas kompānijas tiek dibinātas stabilās un drošās tiesiskās jurisdikcijās, tai skaitā Eiropas Savienībā.
 
Latvijas likumdošana elektroniskās naudas jomā attīstās un tiek harmonizēta atbilstoši jaunām reālijām un Eiropas Savienības attiecīgā regulējuma ietvaros. Saskaņā ar likuma prasībām komercsabiedrībai, kura vēlas emitēt (laist apgrozībā) savu elektronisko naudu un/vai sniegt maksājuma pakalpojumus, ir nepieciešams reģistrēties FKTK. Reģistrācijas procedūra ietver sevī komercdarbības plāna, naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un klientu naudas aizsardzības procedūru un citu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu. Pēc reģistrācijas apliecinājuma saņemšanas no FKTK komersants var uzsākt savu darbību Latvijas teritorijā.
 
Tomēr vislielākās iespējas elektronisko naudu un maksājumu pakalpojumu sniegšanai piešķir tieši atbilstošās licences saņemšana. Latvijā šādas licences uz doto brīdi tika izsniegtas tikai divām kompānijām, vienai no kurām palīdzību licences saņemšanā ir sniedzis mūsu birojs INLAT PLUS. Licences saņemšana piešķir komersantam iespēju strādāt ne tikai Latvijā, bet arī visas Eiropas Savienības teritorijā. Turklāt, atšķirībā no reģistrācijas, kurai ir noteikti elektroniskās naudas emisijas ierobežojumi, licence neparedz nekādus ierobežojumus attiecībā uz emitējamās elektroniskās naudas apjomu.
 
Licences saņemšana elektroniskās naudas iestādes darbībai ir visai sarežģīta lieta, bet mūsu juridiskā biroja INLAT PLUS speciālisti ir gatavi sniegt saviem klientiem pilnu juridisko nodrošinājumu un atbalstu elektroniskās naudas iestādes (maksājumu iestādes) licences saņemšanai.
 
Juridiskais birojs INLAT PLUS piedāvā saviem klientiem elektroniskās naudas reģistrācijas, licencēšanas un turpmākās darbības atbalstīšanas pakalpojumu klāstu:
 
- konsultācijas elektroniskās iestādes licencēšanas un darbības jautājumos,
 
- jaunu kompāniju nodibināšana vai esošo kompāniju izmaiņu reģistrācija ar mērķi izpildīt likuma prasības attiecībā uz akcionāriem (dalībniekiem), direktoriem un pamatkapitālu,
- licences saņemšanai un turpmākai darbībai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana,
- klienta interešu pārstāvēšana FKTK licences saņemšanas gaitā,
- visu nepieciešamu papildus pakalpojumu sniegšana elektroniskās naudas iestādēm, pilna juridiskā nodrošinājuma sniegšana uz ilgtermiņa abonenta līguma pamata jebkuros jautājumos, kas var rasties kompānijas darbības gaitā gan Latvijā, gan arī aiz tās robežām, tai skaitā juridiskās adreses nodrošināšana, konsultācijas ekonomiskajos jautājumos, ka arī grāmatvedības apkalpošanas un revidenta pakalpojumu nodrošināšana, palīdzība personāla atlasē, dokumentu tulkošana un daudz kas cits.
 
Juridiskais birojs “Inlat Plus”, Brīvības iela 40-15, Rīga LV-1050
Tālr.+371 67505970, +371 26403577, ip@inlatplus.lv.
valdes loceklis
Aleksandrs Ļenkovskis
/ Aleksandrs Ļenkovskis /
Patika informācija? Dalīties