Jebkura lieta ir risināma.

Jurista padomi

Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par atteikumu patvēruma sniegšanā, un vai es varu atrasties Latvijā visa pārsūdzēšanas termiņa laikā? 02.02.2017
LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja pilnvarotās personas lēmumu par atteikumu sniegt patvērumu ir tiesības pārsūdzēt patvēruma meklētājam vai viņa pārstāvim administratīvajā rajona tiesā pēc izmitināšanas vietas vai pēc patvēruma meklētājam dzīvesvietas.
 
Sūdzība tiesā var tikt iesniegta viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums stājas spēkā.
 
Saskaņā ar vispārpieņemtiem noteikumiem, pieteikuma (lietas) izskatīšanas laikā, persona tiek uzskatīta par patvēruma meklētāju, kurai ir tiesības atrasties Latvijas Republikā līdz brīdim, kad administratīvā rajona tiesa pieņems lēmumu.
 
Sūdzības izskatīšanas termiņš tiesā ir trīs mēneši no dienas, kad pieteikums ir pieņemts izskatīšanai, un administratīvās rajona tiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Dmitrijs Šustovs
E-pasts:

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
Tālr.:
Fakss:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija (+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978 ip@inlatplus.lv