Jebkura lieta ir risināma.

LIVE RĪGA – pirmais lielais projekts Latvijas imidža uzlabošanai

Juridiskā biroja INLAT PLUS prezidents Viktors Koposovs bija viens no daudzajiem LIVE RĪGA partneru Foruma dalībniekiem. Dažas viņa domas par tūrisma attīstības Latvijas galvaspilsētā projekta atbalstu, protams, ir uzmanības vērti.

Forums kopā sapulcēja 300 lietišķus cilvēkus, kuriem nav vienaldzīga Rīgas nākotne.
Man par lielu pārsteigumu, rīdzinieku attieksme pret šo brīnišķīgo projektu par tūrisma attīstību Rīgā bija diezgan pretrunīga. Es gan tajā saskatu daudz konstruktīvu domu darījuma cilvēkiem. Pirmām kārtām, tas attiecas uz paša projekta LIVER RĪGA organizēšanu. Un tā kā man personīgi patīk šis projekts, gribu to aizstāvēt.

Vispirms parunāsim par atribūtiku, par zīmolu LIVE RĪGA, kas tiek stingri kritizēts dažos vietējos masu medijos. Man šajā sakarā ir radies cits viedoklis.

Cilvēkus pārsteidz pats nosaukums LIVE RĪGA, logotipa vārdiskais salikums un sirsniņa ar aci. Projekta kritiķi aizmirst par to, ka abstraktais jūtu atainojums cilvēkam ir raksturīgs jau kopš senajiem laikiem.

Zīmola LIVE RĪGA radītāji ir paveikuši tik tiešām lielu darbu ļoti augstā profesionālā līmenī. Viņi radīja tūrisma imidža abstraktu kompozīciju. Viens no tūrisma attīstības virzieniem – sirds – simbolizē siltumu un mīlestību. Bet kāpēc tieši acs? Vispirms mēs uztveram informāciju tieši ar acīm…

Kā zināms, viss tiek iepazīts salīdzinot. Atļaušos minēt piemēru no prakses, šajā gadījumā – mākslas jomā. Atmiņā nāk Pablo Pikaso 1937.gadā radītā glezna “Gernika”. Šī glezna atnesa lielajam māksliniekam pasaules slavu. Ja uz to paskatās, tad mēs redzēsim grotesku cilvēcisku jūtu, nelaimes, ciešanu atainojumu, par cik mākslinieks attēloja spāņu pilsētiņas Gernikas šausmīgu bombardēšanu. Tā laika prese rakstīja, ka šī glezna ir drausmīga, ka tajā galvenokārt attēlotas muguras, nekā sejas utt. Ar laiku cilvēki novērtēja Pikaso darbu, un šodien glezna ir cilvēces kultūras mantojuma meistardarbs.

LIVE RĪGA radītāji ir izstrādājuši zīmolu, ievērojot galveno reklāmas mārketinga pamatlikumu, kas saka “Esi citāds!”, zinot, ka tas piesaistīs uzmanību pašam zīmolam. Un tas viņiem ir izdevies!

Ja runājam kopumā par projektu LIVE RĪGA, tad cilvēkiem jābūt pateicīgiem Rīgas Domei un projekta organizatoriem, jo tāds projekts ir ļoti nepieciešams ekonomiskās krīzes periodā. Var teikt pat vairāk, tas noteikti ir pozitīvs solis Latvijas ekonomikas attīstībā. Minētais projekts rāda ceļu tūrisma nozares attīstībai, liek izveidotas jaunas darba vietas, un ne tikai viesmīļiem un istabenēm vien. Tūrismu apkalpojošā infrastruktūra ietver sevī gan vēsturisko vērtību rekonstrukciju un remontu, gan jaunu viesnīcu, koncerta zāļu celtniecību, gan jaunu kafejnīcu un restorānu atvēršanu, gan izstāžu organizēšanu. Un, visbeidzot, jāatzīmē arī sabiedriskās drošības aizsardzība, ko nodrošina policija. Var pozitīvi novērtēt tūrisma policijas izveidošanu, tas ir solis, kas ir tikai jāatbalsta.

Mūsu juridiskā biroja “Inlat Plus” klienti – ārvalstu tūristi – bieži sūdzas, ka dažos Rīgas restorānos ir dubulta ēdienkarte, kur cenas ārvalstniekiem ir daudz augstākas par tām, kuras paredzētas vietējiem apmeklētājiem. Mums ir labi zināmi arī citi gadījumi, kur nācās aizsargāt ārvalstu tūristus no nelikumīgām darbībām, vai arī aizstāvēt viņus pašus, kad viņi pārkāpj mūsu likumus un kārtību nezināšanas, vai cita iemesla dēļ.

Viens no svarīgiem LIVE RĪGA programmas aspektiem ir, kā pareizi tika pieteikts partneru Forumā, uzlabot tūristu apkalpošanas kvalitāti, kas, nešaubīgi nospēlēs savu lomu dzīves kvalitātes paaugstināšanā visiem rīdziniekiem un galvaspilsētas viesiem - ne vienmēr pārdevējs vai viesmīlis var atšķirt tūristu no vietējā.

Diemžēl, pēdējos gados Latvijas imidžs ir strauji krities. LIVE RĪGA – pirmais lielais projekts, kurš atļaus izlabot situāciju un uzlabot mūsu valsts tēlu pasaulē. Esmu pārliecināts, ka šajā projektā sakarā ar lielo pozitīvisma devu būs aizvien vairāk piekritēju.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
Tālr.:
Fakss:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija (+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978 ip@inlatplus.lv