Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

20. februāris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Kompleksa juridiskā apkalpošana
KOMPLEKSA JURIDISKĀ APKALPOŠANA — piedāvājam saviem klientiem visizdevīgāko sadarbības formu ar mūsu biroju.
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Ziņas

13.07.2018

Apdrošināšanas sabiedrību regresa prasības tiek atzītas par nelikumīgām

2018.gada 6.jūnijā stājās spēkā Satversmes tiesas spriedums, saskaņā ar kuru likuma norma, kas piešķir apdrošināšanas sabiedrībām tiesības celt regresa prasību pret transportlīdzekļu vadītājiem, kuri ceļu satiksmes negadījumos nodarījuši zaudējumus trešajai personai un neiesniedza apdrošināšanas sabiedrībai savu saskaņotā paziņojuma eksemplāru, tika atzīta par neatbilstošu Satversmes 105.pantam.
/ Juridiskā biroja INLAT PLUS Tiesu nodaļas vadītājs Dmitrijs Šustovs /
21.06.2018

Juridiska palīdzība aktīvu atgūšanā no bankām

Saistībā ar:
- ABLV Bank, AS pašlikvidācijas procesa uzsākšanu,
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma grozījumu stāšanos spēkā, saskaņā ar kuriem bankām ir pienākums pārtraukt darījumu attiecības ar "čaulas veidojumiem" no 2018.gada 9.jūlija,
- biežiem gadījumiem, kad dažas Latvijas bankas aptur darījumus ar klientu aktīviem vai atsakās izpildīt klientu rīkojumus,

Juridiskais birojs INLAT PLUS ir gatavs sniegt saviem klientiem vairākus sekojošus pakalpojumus, kuru mērķis ir aizsargāt viņu intereses attiecībās ar bankām:
07.06.2018

Par fizisko personu datu aizsardzību

2018.gada 25.maijā Eiropas Savienības teritorijā stājās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula (angliski – General Data Protection Regulation, turpmāk tekstā - Regula), kas atceļ Direktīvas 95/46/EK „Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” darbību, kā arī LR Fizisko personu datu aizsardzības likuma darbību.
/ Veronika Cepliša, Juridiskā biroja INLAT PLUS juriste /
09.02.2018

Patiesā labuma guvēja reģistrācija

Nu jau pagājuši divi mēneši kā Saeima pieņēmusi grozījumus " Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam" (turpmāk - Likums), kas paredz, ka juridiskajām personām Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz informācija par patieso labuma guvēju. Tomēr līdz šim brīdim juridisko personu pārstāvjiem nav pilnas skaidrības par to, kur tieši un kādā datumā ir jāiesniedz šī informācija, pēc kā vadīties, iesniedzot šo informāciju, kā to noformēt.
/ Irīna Štromberga, Juridiskā biroja INLAT PLUS juriste /
15.01.2018

Grozījumi LR Imigrācijas likumā

2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
/ Veronika Cepliša, Juridiskā biroja INLAT PLUS juriste /
24.10.2017

Svarīgas izmaiņas Latvijas nodokļu likumdošanā 2018.gadā

2018.gadā gaidāmas kārtējās izmaiņas nodokļu aplikšanā.  2017.gada jūlijā Saeima nodokļu reformas ietvaros ir pieņēmusi likumu virkni, kuri izmainīs 9 nodokļus no 15 šobrīd esošajiem nodokļiem.
/ Māja Geraskina, Juridiskā biroja INLAT PLUS nodokļu konsultants /