Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

16. janvāris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Nodevas un to apmēri, reģistrējot nekustamo īpašumu Zemesgrāmatā

07.02.2006
Zemesgrāmatu lietās saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 106.pantu un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 11.pantu tiek ņemta valsts nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodeva.

Valsts nodevu likmes nosaka Ministru kabineta 2001.gada 23.janvāra noteikumi nr.28 “Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”. Saskaņā ar minētiem noteikumiem, lai nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā saskaņā ar atsavinājumu (tai skaitā dāvinājumu) nepieciešams nomaksāt sekojošas valsts nodevas šādā apmērā:

Ja darījums tiek veikts starp radiniekiem:

bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, mazbērniem, mazmazbērniem, vecvecākiem - 0,5 % no nekustamā īpašuma vērtības (latos), bet ne vairāk kā Ls 1000.

Starp citām fiziskajām un juridiskajām personām:

Īpašuma atsavināšana - 2 % no nekustamā īpašuma vērtības (latos), bet ne vairāk kā Ls 30000.

Īpašuma dāvinājums - 3 % no nekustamā īpašuma vērtības (latos), bet ne vairāk kā Ls 50000.

Ķīlas tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā - 0,1% no kredītlīguma summas (latos), bet ne vairāk kā Ls 1000.

Lai aprēķinātu valsts nodevu, par nekustamā īpašuma vērtību uzskatāms augstākais no šādiem novērtējumiem:

1. līgumā norādītā atsavināšanas summa;

2. nekustamā īpašuma kadastrālais (inventarizācijas) novērtējums

3. novērtējums, kas noteikts, ieķīlājot nekustamo īpašumu kredītiestādē.

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 107.pantā ir noteiktas sekojošas kancelejas nodevas un to apmēri:

1. par jauna nodalījuma atklāšanu — 15 latus;

2. par dzīvokļa īpašuma nodalījuma atklāšanu — 6 latus;

3. par jaunas tiesības nostiprinājumu — 6 latus;

4. par nostiprinājuma pārgrozījumu un dzēsumu, kā arī par atzīmes ierakstīšanu un dzēšanu — 2 latus;

5. par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu — 3 latus;

6. par tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas izsniegšanu — 2 latus;

7. par rakstveida uzziņām, apliecinātiem izrakstiem, norakstiem un datorizdrukām no zemesgrāmatas nodalījuma — par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu lapu, 0,40 latus, bet ne mazāk kā 1 latu un ne vairāk kā 5 latus par dokumentu;

8. par zemesgrāmatas nodalījuma, nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšanu no katras hipotekārās vienības — 1 latu 20 santīmus;

9. par neapliecinātas datorizdrukas izsniegšanu vai nosūtīšanu elektroniskā veidā — 1 latu.

Patika informācija? Dalīties