Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

15. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Par komplekso juridisko apkalpošanu

18.07.2007
Juridiskā biroja “Inlat Plus” vadītājs Viktors Koposovs uzskata, ka jurists ir kā ārsts. Ja viņam uzticas – ar viņu strādā, un otrādi. Neviens neies pie ārsta pēc padoma, ja šī ārsta kompetence rada šaubas. Uzskatu, ka kompleksā juridiskā apkalpošana ir īpaša uzticības pakāpe. Ar laiku šo pakalpojumu izvēlas arvien vairāk un vairāk klientu.

Pēdējā laikā kompleksā juridiskā apkalpošana vidējo un lielo uzņēmēju vidū ir kļuvusi diezgan izplatīta. Mūsu firmas piedāvāta, šāda apkalpošana ietver sevī jebkuru juridisko pakalpojumu spektru gan Latvijā, gan ārzemēs. Kādēļ šis pakalpojums ir tik pieprasīts? Iemeslu ir ļoti daudz: mainīga likumdošana, Latvijas iestāšanās ES, biznesa straujā attīstība. Daudzas kompānijas sāka sadarboties ar ārzemju partneriem, tādēļ bieži rodas jautājumi, kuru atrisināšanai būtu jābrauc uz ārvalsti. Tomēr cilvēki vēlas šos jautājumus risināt, neizejot no biroja Latvijā. Visvienkāršākais piemērs: mūsu klientam piederošo kravas automašīnu ar tajā esošo kravu aiztur Vācijas muitas dienests, šoferis tiek arestēts. Viņš paspēj izdarīt tikai vienu zvanu uz Rīgu – firmas direktoram, t.i. mūsu klientam. Firmas direktors, attiecīgi, zvana mums. Mēs sazinājāmies ar mūsu partneriem – advokātu biroju Vācijā, paskaidrojām viņiem situāciju un apspriedām ar viņiem tālāko rīcību. Tātad, mēs paralēli mēģinājām noskaidrot aresta iemeslus un iesaistījām Vācijas advokātu mūsu klienta aizsardzībā. Jau vakarā situācija sāka atrisināties. Par laimi, mūsu klients nebija vainīgs notikušajā. Kaut gan, ja situācija būtu savādāka, mūsu partneris mūsu firmas vārdā pārstāvētu klienta intereses un aizstāvētu viņa tiesības Vācijā. Šis ir tikai viens no vairākiem piemēriem.

Kādas ir juridiskās apkalpošanas priekšrocības? Firma-klients noslēdz ar juridisko biroju līgumu, tajā tiek atrunāti juridiskās apkalpošanas noteikumi, piemēram: visu juridisko dokumentu (līgumu, vēstuļu, pretenziju u.t.t.) sastādīšana, darījumu juridiskā nodrošināšana, konsultāciju sniegšana ar nodokļiem saistītajos jautājumos, darbs ar finanšu iestādēm (bankas u.t.t.), valsts institūcijām (finansu inspekcija u.t.t.), klienta interešu aizsardzība tiesas procesos, palīdzība privātajos jautājumos… Līgumā tiek arī atrunāta norēķinu kārtība un tā darbības termiņš.

Pēc līguma noslēgšanas, ja vien klientam ir nepieciešama juristu palīdzība Latvijā vai ārpus tās, kā, piemēram, līguma sastādīšana, juridiskā palīdzība lietišķajās pārrunās vai firmas direktora, kurš pa ceļam uz darbu kļuva par satiksmes negadījuma dalībnieku, interešu aizsardzība, pietiek tikai piezvanīt un pateikt: “Man ir problēmas!”, un cilvēkam tiks sniegta palīdzība. Turklāt, nebūs jāuztraucas par pakalpojumu apmaksu tajā brīdī, jo šis jautājums tiek regulēts līgumā.

Kompleksās juridiskās apkalpošanas apmaksas forma var būt dažāda. Pirmais variants ir visizplatītākais – tā saucamā abonenta maksa. Otrais variants – kad klients pārskaita uz juridiskā biroja kontu noteiktu summu, kura tiek pakāpeniski “tērēta” proporcionāli sniegto pakalpojumu apjomam. Trešais variants – sākotnējais darba novērtējums, priekšapmaksas veikšana un vēlāk – galīgais norēķins, kad darbs tiek pabeigts.

Kāpēc vēl kompleksā juridiskā apkalpošana ir izdevīga un ērta? Tāpēc, ka tā ir divpusējās mijiedarbības shēma. Lielas kompānijas ikdienas darba rutīna sastāv no tik daudzu jautājumu un problēmu risināšanas, ka ļoti grūti kontrolēt visus sīkumus. Tāpēc nereti, nodrošinot komplekso apkalpošanu, iepazīstoties ar klienta darbību un novērojot firmas darbību no iekšpuses, mēs, pamatojoties uz savu pieredzi un zināšanām tiesību jomā, negaidām klienta norādījumus, bet paši pēc savas iniciatīvas sniedzam padomus un rekomendācijas, vēršam klienta uzmanību uz kādiem viņa darbībai svarīgiem momentiem. Piemēram, norādām, ka tiek nepareizi kārtoti grāmatvedības dokumenti. Vai tiek nepareizi sastādīti līgumi – tie nav pasargāti no lata krituma. Vai klients, veicot kādus maksājumus, ievērojami pārmaksā, jo likuma ietvaros šos pašus maksājumus var veikt citādi - mazākā apmērā...

Līgumi ir atsevišķa un svarīga kompleksās juridiskās apkalpošanas sastāvdaļa. Mēs analizējam mūsu klienta noslēgtos līgumus ne tikai no likumīguma puses, bet arī ievērojot mūsu klienta intereses. Nav noslēpums, ka jebkuru līgumu var sastādīt tā, lai tas būtu tikai vienas puses interesēs, tāpēc ir svarīgi, lai šādus līgumus ja ne sastādītu, tad vismaz pārbaudītu speciālisti.

Runājot par atgriezenisko sakaru starp klientu un juridisko firmu, var minēt vairākus piemērus, kas parāda kompleksās juridiskās apkalpošanas priekšrocības. Piemēram, pie mūsu klienta – Latvijas kompānijas – griezās kāda ārvalstu firma ar priekšlikumu izveidot kopuzņēmumu uz Latvijas kompānijas pamata, turklāt potenciālais ārvalstu partneris bija gatavs ieguldīt šajā kopuzņēmumā ap 100 000 EUR. Taču ar nosacījumu, ka arī Latvijas uzņēmums ieguldīs līdzvērtīgu summu. Mūsu klientam šis priekšlikums bija ļoti negaidīts: tobrīd visi naudas līdzekļi atradās apgrozībā, un uzreiz kaut kur sameklēt veselus 100 tūkstošus bija problemātiski. No otras puses, šāda firmas reorganizācijas perspektīva mūsu klientam šķita ļoti vilinoša. Mēs atradām izeju. Uzaicinājām šos ārvalstniekus uz pārrunām un pierādījām viņiem, ka mūsu klients savus 100 tūkstošus kopīgajā biznesā jau ir… ieguldījis. Pirmkārt, Latvijā viņam ir pazīstams vārds, sakari, stabils bizness, reģistrēta kompānija, kura veiksmīgi strādā jau vairākus gadus. Tādēļ viņiem nebūs jāsāk viss no jauna. Ārvalstnieki tam piekrita. Tad mēs pievērsām viņu uzmanību tam, ka darījuma rezultātā viņi izmantos mūsu klienta nosaukumu – brendu, viņa preču zīmi, kura vērtība varētu būt ap 80 000 EUR. Pārējos 20 tūkstošus mūsu klients bija gatavs ieguldīt. Ārzemju partneri bija ar mieru, un pēc pārrunām tika parakstīts nodomu protokols. Tā ka uz to brīdi klienta preču zīme nebija novērtēta, mums izdevās to noformēt. Kopuzņēmums tika izveidots un vēl joprojām turpina veiksmīgi strādāt.

Kompleksā juridiskā apkalpošana kļuva īpaši aktuāla pēc Latvijas iestāšanās ES. Šajā sakarā vēl viens piemērs: mūsu kompleksās apkalpošanas klientu vidū ir nopietns uzņēmums, kas nodarbojas ar metāla tirdzniecību. Tas kļuva par mūsu klientu pēc šāda gadījuma. Šis uzņēmums galvenokārt importēja metālu saviem partneriem uz Angliju. Reiz partneri vienojās veikt izmaiņas līgumā, mainīt cenas u.t.t. Tā kā līdz šim viņu starpā nekādu problēmu nekad nav bijis un visi jautājumi vienmēr tika risināti telefoniski, mūsu klients kā parasti nosūtīja uz Angliju kārtējo cauruļu partiju un sāka gaidīt no partneriem apmaksu. Taču apmaksa tā arī netika pārskaitīta. Kad mūsu klients griezās pie saviem Anglijas partneriem pēc paskaidrojumiem, tie atbildēja: “Par kādu apmaksu vispār iet runa?! Uz kāda pamata? Vecais līgums vairs nav spēkā, bet jaunais vēl nav noslēgts!” Arī mums viņi atbildēja to pašu: “Kad parakstīsim līgumu un saskaņosim cenas, tad arī apmaksāsim piegādi”.

Izskatījās, ka izejas nav. No Latvijas likumdošanas viedokļa viņiem bija taisnība. Taču mūsu klientu izglāba ES likumdošana. Mēs atradām tiesību normu, kas regulē attiecības starp ES dalībvalstīm un kuru Anglijas partneris ir rupji pārkāpis. Pārrunu ceļā, nosūtot viņiem pretenziju, mēs pārliecinājām angļus norēķināties ar mūsu klientu uz vecā līguma pamata, un drīz viss tika apmaksāts.

Vēlos uzsvērt, ka līdzēji var brīvi izvēlēties gan konkrētās valsts likumdošanu, gan tiesu, kurā puses griezīsies nepieciešamības gadījumā. Taču to vajag skaidri atrunāt līgumā. Man ir nācies saskarties ar ārvalstniekiem šajā jautājuma. Viņu pozīcija ir šāda: “Ja mēs griezīsimies jūsu tiesā, mēs noteikti zaudēsim”. Kā kompromisu mēs kādreiz piedāvājām izvēlēties Stokholmas šķīrējtiesu kā trešo neatkarīgo pusi. Tā kā varianti var būt visdažādākie. Tomēr jāatceras, ka līgumā obligāti jāieraksta šķīrējtiesas atruna, t.i. tādu šķīrējtiesas noteikumu formulējumu, kuram jāatbilst šīs valsts tiesību normām. Pie tam, var izmantot dažādu valstu likumdošanu. Slikti, ja šādas atrunas līgumā nav.

Vēl viena kompleksās juridiskās apkalpošanas priekšrocība ir tāda, ka tā ietver arī privāto jautājumu risināšanu. Kad cilvēki nokļūst neparedzētā situācijā, viņi apmulst. Tāpēc ļoti svarīgi, lai šādā situāciju būtu pazīstamais jurists, kam var piezvanīt, pakonsultēties, saņemt juridisko palīdzību. Piemērs: kādreiz sešos no rīta man uz mobilo piezvanīja kāda uzņēmuma prezidents, kas ir mūsu kompleksās apkalpošanas abonents: “Viktor, es nošāvu cilvēku, ko darīt?” Situācija bija ekstraordināra: agri no rīta mūsu klients izgāja no sava dzīvokļa. Ejot garām viņa paša vasarnīcai, mūsu klients ieraudzīja, ka zagļi iznes no mājas viņa mantu! Viņam līdzi bija pistole, jo viņam kā pilsonim ir tiesības nēsāt ieročus, un viņš izšāva un trāpīja, laupītājs nokrita zemē. Mūsu klients, protams, kā jebkurš normāls cilvēks šādā situācijā, atradās šausmīgā stresa stāvoklī. Es paskaidroju viņam, kā viņam būtu tālāk jārīkojas. Cilvēks ir operatīvi saņēmis kvalitatīvu juridisko palīdzību.

/ Eva&Adam, tulkojums K.Kaca /
Patika informācija? Dalīties