Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

12. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Izšķirties ar ārzemnieku tagad ir vieglāk!

12.09.2011
“Palīdziet izšķirt Īrijā noslēgtu laulību!”, “Steidzami vēlos izšķirties ar ārzemnieku Latvijā!” – pēdējā laikā juridiskajā birojā INLAT PLUS arvien biežāk griežas klienti ar šādiem lūgumiem. Jāsaka, ka kopš 2011.gada 1.februāra ir kļuvis iespējams izšķirt laulību pie notāra, praktiski katru dienu mums zvana un sūta e-pastus sievietes, kuras savulaik noslēgušas laulību ar ārzemnieku kādā no ārvalstīm, bet tagad vēlas šķirt šo laulību, taču jau Latvijā.
Pārsvarā klientēm situācija ir ļoti līdzīga: savulaik strādāja Īrijā (Anglijā, Vācijā u.t.t.), turpat noslēdza laulību ar šīs valsts rezidentu (pārsvarā – Pakistānas, Bangladešas, Ēģiptes pilsoni), pēc tam atgriezās Latvijā, vīrs palika ārzemēs, un tagad viņi abi vēlas šķirties, bet sievai, protams, būtu ērtāk un ātrāk to izdarīt tepat Latvijā. Un tas tiešām ir iespējams!
 
Saskaņā ar Notariāta likumu un 2003.gada 27.novembra Padomes Regulu (ЕК) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu, lietas, kas saistītas ar laulības šķiršanu pēc abu laulāto kopīga iesnieguma, izskatāmas to dalībvalstu tiesās, kuru teritorijā atrodas viena no laulātajiem pastāvīga dzīves vieta. Tātad, ja sievas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, bet vīrs dzīvo ārzemēs, laulība var tikt šķirta Latvijā pie notāra. Turklāt, pat nav nepieciešama vīra klātbūtne – mūsu jurists var viņu pārstāvēt uz pilnvaras pamata. 
 
Šeit vajadzētu atgādināt, kāda bija šķiršanas procedūra ar ārzemnieku agrāk, līdz 2011.gada 1.februārim. Kā zināms, toreiz varēja izšķirt laulību tikai ar tiesas starpniecību. Laulātie iesniedza pieteikumu tiesā un gaidīja, kad tiks nozīmēta tiesas sēde. Gaidīja mēnesi, divus, trīs... Kā kuru reizi. Jo mūsu tiesas vienmēr ir ļoti pārslogotas un kad notiks lietas izskatīšana – precīzi to neviens nezināja. Civilprocesa likuma 236.panta 3.d. nosaka: “Ja viena no pusēm dzīvo tālu vai cita iemesla dēļ nevar ierasties pēc tiesas uzaicinājuma, tiesa var atzīt par pietiekamu lietas izskatīšanai šīs puses rakstveida paskaidrojumu vai tās pārstāvja piedalīšanos”. Tātad, ja tika šķirta laulība ar ārzemnieku, kuru uz pilnvaras pamata pārstāvēja Latvijas jurists, tiesa varēja šķirt šādu laulību, taču varēja arī nešķirt!  Ja tiesnesim kādu subjektīvu iemeslu dēļ šķita, ka tiesas sēdē jāpiedalās ABIEM laulātajiem, tiesas sēde tika pārcelta, un atkal bija jāgaida nākamā sēde… Tas viss varēja turpināties ļoti ļoti ilgi. Mūsu klientiem par laimi, beidzot viņiem ir alternatīva.   
 
Tātad, kas jādara, lai ātri un viegli šķirt laulību ar ārzemnieku? Vispirms klientiem jāiesniedz mums laulības apliecības oriģināls. Pēc tam, ja vīrs neplāno braukt uz Latviju, viņš nosūta mums pie sava zvērinātā notāra apliecinātu pilnvaru (pilnvaras tekstu gatavo mūsu birojs, jo speciāli šādiem gadījumiem pilnvaras tekstā jābūt īpašiem formulējumiem). Svarīgi: tam noteikti jābūt zvērinātam notāram (angliski runājošās valstīs to sauc par public notary), jo Latvijas notāri var atteikties pieņemt pilnvaru, ko izsniedza parastais notārs, kurš vairākās valstīs apvieno notāra un advokāta funkcijas.
 
Pēc tam mēs ar sievu – Latvijas iedzīvotāju – un vīru (ja viņš tomēr vēlas atlidot uz Latviju) ejam pie notāra. Atgādināsim, ka gadījumā, ja laulātajiem nav nepilngadīgu bērnu un kopīgās mantas, un viņi vienojās šķirt laulību, notārs var uzsākt laulības šķiršanas procedūru. Laulātajiem būs jāparaksta kopīgs iesniegums, kuru apliecinās notārs, un iesniegumam jāpievieno laulības apliecības oriģināls. Visiem šiem dokumentiem jābūt sastādītiem saskaņā ar Latvijas likumdošanu.
Ja tomēr laulātajiem ir bērni un/vai kopīgā manta, tad mēs vispirms sastādām rakstisku Vienošanos par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un bērna uzturlīdzekļiem, kurā tiek atrunāti sekojošie momenti:
 
- Ar kuru no vecākiem dzīvos bērns?
- Kurš no vecākiem veiks bērna ikdienas aizgādību?
- Kā tiek realizētas saskarsmes tiesības ar otru vecāku? Piemēram, tiesības tikties ar bērnu jebkurā laikā un jebkurā vietā, iepriekš to saskaņojot ar otru vecāku rakstiskā veidā (pa e-pastu);
- Kādā apmērā tiek maksāti uzturlīdzekļi bērnam līdz tā pilngadībai? Kādā veidā tiek izmaksāti šie līdzekļi – ar pārskaitījumu uz kontu vai skaidrā naudā?
 
Šo vienošanos laulātajiem jāparaksta iepriekš un jāierodas pie notāra jau ar parakstītu vienošanos.
 
Pēc iesnieguma par laulības šķiršanu iesniegšanas laulātajiem tiek dots viens mēnesis salabšanai, kura laikā viņi varēs rakstiski atsaukt šķiršanos, ko var izdarīt, iesniedzot iesniegumu personīgi vai pa pastu. Ja atsaukums netiks saņemts, laulību var šķirt un notārs izsniedz laulības šķiršanas apliecību.
 
Ņemot vērā mūsu praksi attiecībā uz laulības šķiršanas lietām, var izdarīt sekojošus secinājumus: pateicoties jaunai laulības šķiršanas procedūrai, sievietēm, kuras savulaik apprecējās ar ārzemnieku vai nu aprēķina dēļ, vai nu vienkārši muļķības dēļ, tagad ir iespēja diezgan ātri un nesāpīgi izšķirt tādu laulību, kas, savukārt, 
uzlabo sieviešu tiesisko stāvokli.
Patika informācija? Dalīties