Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

19. oktobris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Fiktīvo laulību tiesiskās sekas

22.12.2011
2011.gada 20.decembrī juridiskā biroja Inlat Plus pārstāvji piedalījušies fiktīvo laulību problēmām veltītā sanāksmē, kuru rīkoja Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija. Apspriešanas gaitā tika skarti jautājumi par fiktīvo laulību īpašībām, to novēršanas pasākumiem, iespēju pastiprināt atbildību par ievilināšanu fiktīvajā laulībā, kā arī tika piedāvāti visu ar šo saistīto problēmu atrisināšanas ceļi.
Krimināllikumā nav tieša panta, kas ļauj saukt pie kriminālās atbildības par fiktīvo laulības slēgšanu, taču stāšanai fiktīvajā laulībā varētu būt krimināltiesiska rakstura pazīmes, proti – cilvēku tirdzniecība, atbildība par kuru paredzēta Krimināllikuma 154.1 pantā ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 15 gadiem, piespiešana nodarboties ar prostitūciju, atbildība par kuru ir paredzēta Krimināllikuma 164 pantā ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 12 gadiem. Turklāt gadījumos var rasties dokumentu viltošana, nepatiesu ziņu sniegšana valsts iestādēm, krāpšana pret cietušo, miesas bojājumu noradīšana.

Pat labprātīgi stājoties fiktīvā laulībā, cilvēki nevienmēr var iedomāties, ar kādām problēmām viņi var sastapties nākotnē – tās ir morālā un fiziskā vardarbība, seksuālā izmantošana, laulības tiesisko attiecību izbeigšanas jautājumi un t.t.

Juridiskais birojs Inlat Plus arī uzskata, ka fiktīvās laulības, t.i., laulības, kas noslēgtas bez nolūka nodibināt ģimeni, tiek atzīstamas par spēkā neesošām Latvijas Republikas Civillikuma un Civilprocesa likuma noteiktā kārtībā. Saskaņā ar Civillikuma 60.panta otro daļu, par neesošu atzīstama laulība, kas noslēgta fiktīvi, t.i., bez nolūka izveidot ģimeni. Atbilstoši Civilprocesa likuma 237.pantam, prasību par laulības neesamību var celt ieinteresētās personas un prokurors. Ieinteresētas personas šā panta izpratnē ir laulāto radinieki un tuvinieki.

Juridiskais birojs Inlat Plus uzskata par nepieņemamu laulību noslēgšanu, kuras mērķis nav ģimenes dibināšana un ir gatavs sniegt juridisku palīdzību Latvijas teritorijā un ārzemēs personām, kuras kāda iemesla dēļ ir cietušās no fiktīvās laulības. Mēs esam gatavi sniegt palīdzību sūdzību sastādīšanā un iesniegumu iesniegšanā tiesībsargājošās iestādes par kriminālprocesu uzsākšanu, prasības pieteikumu sastādīšanā, pierādījumu vākšanā un fiksēšanā,  interešu pārstāvībā tiesā, lēmumu pārsūdzēšanā.


Juridiskā biroja “Inlat Plus” Tiesvedību nodaļas vadītājs
Dmitrijs Šustovs

Juridiskā biroja “Inlat Plus” jurists
Andrejs Svikšs
/ Dmitrijs Šustovs, Andrejs Svikšs /
Patika informācija? Dalīties