Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

19. oktobris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Imigrācija uz ASV - programma investoriem

01.02.2013
Sadarbībā ar saviem amerikāņu partneriem juridiskais birojs INLAT PLUS sniedz palīdzību investīciju vīzas ЕВ-5 noformēšanā. Programmas ЕВ-5 mērķis ir dot iespēju ārvalstu investoriem un viņu ģimenes locekļiem (līdz 21 gadam) saņemt pastāvīgo uzturēšanas atļauju ASV, veicot finanšu ieguldījumus biznesā ASV teritorijā.
Lai saņemtu uzturēšanas atļauju ASV programmas EB-5 ietvaros, jāizpilda vairākas prasības, tai skaitā sekojošās:
·        Investors izveido jauno komercuzņēmumu vai iegulda līdzekļus jau esošajā biznesā (ar nosacījumu, ka investīcijas rezultātā palielināsies tīrā peļņa un (vai) darba vietu skaits uzņēmumā par 40%);
·        Investoram jāinvestē summa no 500 000 līdz 1 000 000 ASV dolāru *. Ja investors-imigrants investē noteiktajos reģionos, investīciju summa būs 500 000 ASV dolāru. Parasti tās ir jebkuras lauksaimniecības teritorijas, kā arī teritorijas ar bezdarba līmeni 150% no vidējā līmeņa;
* Investīcijas var būt gan naudas līdzekļi, gan to ekvivalenti: iekārtas, inventārs, ka arī cits materiālais īpašums.
·        Investīcija jāveic pašam imigrantam personīgi, nevis viņa kontrolētajai juridiskajai personai;
·        Investoram jāiesniedz pierādījumi atskaišu vai nodokļu deklarāciju veidā, kas apstiprinātu, ka līdzekļi ir iegūti likumīgā ceļā – darba alga, investīcijas, mantojums vai dāvana;
·        Jaunajā komercuzņēmumā jābūt vai nākotnē jāizveido ne mazāk kā 10 jaunas pastāvīgās darba vietas beidzoties otrajam biznesa attīstības gadam. Šīs 10 darba vietās jānodarbina ASV pilsoņi vai personām, kurām ir uzturēšanas atļauja ASV. Katram darbiniekam jābūt nodarbinātam vismaz 35 stundas nedēļā. Pats investors un viņa ģimenes locekļi (laulātais un bērni) netiek ieskaitīti šo desmit darbinieku skaitā;
·        Investoram jābūt kvalificētam kā akreditētajam investoram.
 
Akreditētais investors ir:
- Fiziskā persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto ir kapitāls, kas pārsniedz 1 mln. ASV dolāru;
vai
- Fiziskā persona ar ienākumiem, kas pārsniedz 200,000 ASV dolāru par katru no diviem pagājušajiem gadiem, vai ar ienākumiem kopā ar laulāto, kas pārsniedz 300,000 ASV dolāru par šiem gadiem. Bez tam, nepieciešami pamatoti iemesli uzskatīt, ka paredzamie ienākumi tekošajā gadā paliks tādā pašā līmenī.
 
Galvenās ЕВ-5 vīzas priekšrocības:
  • Investoram, kā arī viņa (s) laulātajam (-ai) un bērniem līdz 21 gadam, kuri nav precējušies (kopējā skaitā līdz 10 cilvēkiem), tiek piešķirtas tiesības pastāvīgi likumīgi uzturēties ASV;
  • Netiek izvirzītas prasības attiecībā uz pretendenta vecumu, izglītību, angļu valodas zināšanām, pieredzi un sasniegumiem biznesā, atšķirībā no citiem vīzu veidiem;
  • Saņemot EB-5 vīzu, jau pēc 2 gadiem investors un viņa ģimenes locekļi saņem ASV pastāvīgā iedzīvotāja statusu;
  • Investors un viņa ģimenes locekļi varēs dzīvot, strādāt, nodarboties ar savu biznesu jebkurā vietā ASV teritorijā;
  • Investors un viņa ģimenes locekļi var iegūt izglītību ASV pēc tādiem pašiem tarifiem kā ASV pilsoņi;
  • Investors un viņa ģimenes locekļi pēc 5 gadiem ir tiesīgi kļūt par ASV pilsoņiem.
Patika informācija? Dalīties