Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

17. janvāris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Licencēto finanšu struktūru dibināšana Eiropas Savienības teritorijā

28.10.2013
Vērtspapīru tirgus dalībnieku darbības (ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas licence), ka arī maksājuma pakalpojumu sniegšanas un elektroniskās naudas emitēšanas kompāniju (licence maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai) licencēšana Latvijas Republikā.
Pēdējā laikā mūsu juridiskā biroja INLAT PLUS klienti arvien biežāk pieprasa finanšu struktūru reģistrācijas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā, tai skaitā: visu licences saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana un procesa pilns atbalsts līdz tiks saņemta licence ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai vai arī maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes licence.
 
Ieguldījumu brokeru sabiedrība – tā ir kompānija, kuras pamatdarbība ir ieguldījumu un saistīto pakalpojumu sniegšana, tai skaitā:
 
- ieguldītāju pieprasījumu pieņemšana, nodošana izpildei un izpildīšana darījumos ar finanšu instrumentiem,
- ieguldītāju finanšu instrumentu individuālā pārvaldīšana (portfeļa pārvaldīšana),
- finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana, ka arī finanšu instrumentu izpirkšana sākotnējai izvietošanai (vai sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto finanšu instrumentu izpirkšanas garantēšana),
- darījumu ar finanšu instrumentiem izpilde uz kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības rēķina,
- konsultāciju sniegšana par ieguldījumiem finanšu instrumentos,
- tirdzniecības sistēmu uzturēšana,
- finanšu instrumentu turēšana,
- aizdevumu piešķiršana ieguldītājam darījumu veikšanai ar finanšu instrumentiem, ja darījumā piedalās ieguldījumu brokeru sabiedrība,
- ieteikumu sniegšana attiecībā uz kapitāla struktūru, darbības stratēģiju, kā arī attiecībā uz uzņēmumu  apvienošanos un iegādi,
- valūtas maiņas pakalpojumi, ja tie saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu,
- ieguldījumu pētījuma, finanšu analīzes vai citas vispārējas rekomendācijas sniegšana attiecībā uz darījumiem ar finanšu instrumentiem.
 
Maksājumu pakalpojumu (elektroniskās naudas) kompānija ir kompānija, kuras pamatdarbība ir sekojošo pakalpojumu sniegšana:
- pakalpojums, kas nodrošina iespēju iemaksāt un noņemt skaidro naudu no maksājuma konta, kā arī nodrošina maksājuma pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājuma kontu,
- maksājuma, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana,
- maksājuma instrumenta izlaišana un saņemšana,
- bezkonta naudas pārvedums,
- elektroniskās naudas emisija un atpirkšana.
 
Ieguldījumu brokeru un maksājumu pakalpojumu kompānijām savā darbībā jāievēro Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu, un attiecīgi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) izsniegtos noteikumus un administratīvos aktus, kā arī iekšējās procedūras un politiku.
 
Ieguldījumu un maksājumu pakalpojumu (elektroniskās naudas) kompānijas, kas plāno veikt savu darbību ES teritorijā, var saņemt nepieciešamo licenci Latvijā. Latvijas licences saņemšana ieguldījumu pakalpojumu vai maksājumu pakalpojumu (elektroniskās naudas pakalpojumu) sniegšanai – tas ir labs starts ieguldījumu un maksājumu pakalpojumu sniegšanas darbības veikšanai Eiropas Savienības teritorijā. Pat ja jūs plānojat sniegt pakalpojumus galvenokārt ES teritorijā, bet ārpus Latvijas, arī šinī gadījumā Latvijas licence ir labs sākums jūsu darbības paplašināšanas plānu realizācijai. Visas Latvijas kompānijas, kas ir saņēmušas Latvijā licenci ieguldījumu, maksājumu, elektroniskās naudas emitēšanas pakalpojumu sniegšanai, var pēc relatīvi vienkāršas reģistrācijas procedūras nokārtošanas sākt savu darbību ne tikai Latvijā bet arī citu ES valstu teritorijā.
 
Mūsu birojs piedāvā saviem klientiem ieguldījumu brokeru kompānijas, kā arī maksājumu (elektroniskās naudas) kompānijas reģistrācijas, licencēšanas un pēc-licencēšanas uzturēšanas pakalpojumus, kuri ietilpst:
 
- konsultācijas par ieguldījumu brokeru kompānijas un maksājumu pakalpojumu (elektroniskās naudas emitēšanas) kompānijas darbības jautājumiem;
- jaunu kompāniju dibināšanas vai esošo kompāniju grozījumu reģistrācijas nodrošināšana ievērojot visas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas ir izvirzītas maksājumu pakalpojumu (elektroniskās naudas emitēšanas) sniegšanas kompānijām, to pamatkapitāla apmaksas kārtību un prasības šādu kompāniju dalībniekiem (akcionāriem) un amatpersonām;
- licences saņemšanai un turpmākās ieguldījumu brokeru kompāniju un maksājumu (elektroniskās naudas) kompāniju darbībai nepieciešamas iekšējās un citas dokumentācijas sagatavošana;
- klienta interešu pārstāvēšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā un citās regulējošās iestādēs, dokumentu saskaņošana licences saņemšanai vai jebkuru citu juridisko jautājumu risināšanai;
- visu saistīto pakalpojumu sniegšana ieguldījumu brokera kompānijām un maksājumu pakalpojumu (elektroniskās naudas emitēšanas) kompānijām, kompleksa juridiskās apkalpošanas sniegšana uz ilgtermiņa abonēšanas līguma pamata jebkuros jautājumos, kas rodas kompānijas darbības procesā gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, tai skaitā: juridiskās adreses piešķiršana, konsultācijas ekonomiskajos un nodokļu likumdošanas jautājumos, kā arī revidenta un grāmatvedības pakalpojumu sniegšana, palīdzība personāla atlasē, dokumentu tulkošanā u.c.
 
Nepieciešamības gadījumā esam gatavi arī sniegt konsultācijas un pilnu juridisko atbalstu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un kredītiestāžu darbības jautājumos (dibināšana, licences saņemšana, dokumentācijas izstrāde, pirkšana un pārdošana).
Patika informācija? Dalīties