Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

16. janvāris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Pilsonība par īpašiem nopelniem Latvijas labā

18.07.2016
Prakses gaitā mūsu juristi bieži sastopas ar Latvijas pilsonības iegūšanas jautājumu risināšanu. Dažreiz klienti interesējas, vai viņiem ir tiesības pretendēt uz pilsonību par īpašiem nopelniem Latvijas labā.
Latvijas pilsonība. Vienam tā ir dabiska un ierasta lieta, piešķirta kopš dzimšanas vai sakarā ar piedzimšanu, citiem – kārojams, bet grūti iegūstams statuss. Latvijas, kā ES dalībvalsts, pilsonība piešķir tās ieguvējam vairākas priekšrocības: iespēju ceļot Šengenas zonas dalībvalstīs bez vīzas, kā arī iespēju dzīvot, mācīties, un strādāt Eiropā.
 
Latvija dod iespēju iegūt tās pilsonību ne tikai sakarā ar piedzimšanu, bet arī jebkuras valsts pilsonim par īpašiem nopelniem mūsu valsts labā.
 
Kas ir pilsonība par īpašiem nopelniem un kā to iegūt? Pilsonības likuma 13.pants, kas regulē uzņemšanu Latvijas pilsonībā pēc šī pamata, ir izklāstīts diezgan lakoniski:
 
„Personu, kurai nav tiesību naturalizēties šajā likumā paredzētajā vispārējā kārtībā, bet kurai ir īpaši nopelni Latvijas labā, var uzņemt Latvijas pilsonībā un tai var izveidoties dubultā pilsonība.
 
Persona, kura vēlas, lai tā tiktu uzņemta Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā, iesniedz Saeimai motivēto iesniegumu par uzņemšanu pilsonībā, autobiogrāfiju un paziņojumu, ka tā nav saistīta ar terorismu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nav vērsusies pret Latvijas neatkarību un demokrātisko valsts iekārtu, utt.”
 
Mēs arī rekomendējam papildus iesniegt dokumentus, kas apliecina Jūsu nopelnus un vēlmi saistīt savu turpmāko dzīvi ar Latviju, rekomendācijas un lūgumus no dažādiem fiziskajām un juridiskajām personām un organizācijām.
 
Izklausās diezgan viegli. Turklāt šim Latvijas pilsonības iegūšanas pamatam ir vairākas priekšrocības: ir atļauta dubultpilsonības izveidošana ar jebkuru valsti, nav nepieciešama pastāvīga dzīvošana Latvijā pēdējo piecu gadu laikā, netiek nepārbaudītas Latvijas Satversmes, himnas, vēstures un kultūras zināšanās. Respektīvi tās prasības, kuras tiek izvirzītas naturalizācijai, šajā gadījumā nav obligātas.
 
Tomēr visā šīs normas esamības laikā to ir izmantojuši aptuveni 200 cilvēki, turklāt absolūts vairākums no tiem (virs 90%) – pirmo 3-4 gadu laikā. Kopš 200.gada pilsonību par īpašiem nopelniem Latvijas labā ir saņēmušas tikai dažas personas, un procedūra ilga gadu vai vairāk.
 
Mums nācās palīdzēt personām, kas pretendēja uz pilsonības iegūšanu par īpašiem nopelniem Latvijas labā, un tā bija pavisam veiksmīga pieredze. Mūsuprāt, šī procesa „bremzēšana” ir saistīta tieši ar esošo nopelnu pierādīšanu.  Nepietiek ar to, ka tu esi talantīgs, sekmīgs un bagāts. Nav pietiekami arī, ja tu soli attīstīt Latvijā kādu nozari vai ieguldīt tajā naudas līdzekļus. Pilsonībā taču uzņem par esošajiem, nevis par topošajiem nopelniem. Respektīvi panākumiem jau ir jābūt uz iesnieguma iesniegšanas brīdi. Nozīmīgām personām un/vai organizācijām tie ir pienācīgi jānovērtē  , sniedzot pretendentam rekomendāciju vai parakstot lūgumu par pilsonības piešķiršanu.
 
Ar šādu iesniegumu pieņemšanu un izskatīšanu nodarbojās Latvijas Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija. Komisija iepriekš pārbauda iesniegtos dokumentus un iesniedz pieprasījumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai noskaidrotu vai uz šo personu neattiecas Pilsonības likuma 11.pantā minētie ierobežojumi, vai nebija fiksēti migrācijas likumdošanas pārkāpumi, utt. Ja Pārvaldes atbilde ir pretendentam pozitīva, jautājuma izskatīšana tiek virzīta un atbilstošu apakškomisiju. Piemēram, jautājums par sportistu Ruslana Nakoņečnija un Kristiana Damiana Torresa uzņemšanu Latvijas pilsonībā tika izskatīts sporta apakškomisijas sēdē. Ja arī šis posms ir pagājis veiksmīgi un apakškomisiju locekļu vairākums ir nobalsojis „par”, tad nākošais solis – iesnieguma izskatīšana pēc būtības Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē, kur šis jautājums tiek lemts atkal ar balsu vairākumu. Uz jebkuru no norādītajām komisijas, apakškomisijas sēdēm var aicināt gan pašu pretendentu, gan personas, kuras par viņu lūdza. Tieši šo sēžu laikā tiek risināts šī iesnieguma liktenis. Daudz kas ir atkarīgs no pretendenta spējas iesniegt komisijas, apakškomisijas locekļiem savu panākumu pieradījumus, pārliecināt par savu vēlmi saistīt savu turpmāko dzīvi ar Latviju.
 
Vienīgi gadījumā, ja pretendents izturējis pārrunas un viņa panākumi ir pilnīgi pārliecinoši, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija gatavo lēmuma projektu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā, kurš tiek nodots Saeimas deputātiem balsošanai. Tas ir pēdējais izšķirošais posms, kura rezultāts ir pilnīgi atkarīgs no Jūsu iesniegtiem rakstiskiem nopelnu pierādījumiem, jo deputāti neveic nekādas pārrunas ar pretendentu, bet lēmuma pieņemšanā balstās vienīgi uz iesniegtajiem dokumentiem.
 
Rezumējot iepriekš teikto, ir jāuzsver, ka uzņemšana pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā ir īpašs process. Tas kardināli atšķirās no pilsonības iegūšanas uz citiem pamatiem. Patiešām ir jāpierada savi nopelni mūsu valsts labā, un atbilstošām institūcijām tie ir pienācīgi jānovērtē.
/ Juridiskā biroja INLAT PLUS speciāliste Irina Štromberga /
Patika informācija? Dalīties