Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

23. septembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA LATVIJĀ

Uzturēšanās atļauja Latvijā – dokuments, kas piešķir ārvalsts pilsonim tiesības uzturēties Latvijas Republikā noteiktajā laika posmā (termiņa uzturēšanās atļauja) vai pastāvīgi (pastāvīga uzturēšanās atļauja). Uzturēšanās atļauja Latvijā dod iespēju brīvi iebraukt un izbraukt no valsts, strādāt šeit, mācīties, izmantot medicīniskos un valsts pakalpojumus, noformēt  ielūgumus vīzu izsniegšanai radiniekiem. Uzturēšanās atļauja Latvijā paredz jebkuru Šengenas zonas valstu apmeklējumu bez vīzas. Uzturēšanās atļaujas esamība atvieglo vīzu noformēšanu uz citām valstīm, piemērām, uz ASV un Angliju.
 
Termiņa uzturēšanās atļaujas Latvijā priekšrocības:
1. Dzīvošana Latvijas teritorijā bez minimālā un maksimālā termiņa ierobežojuma termiņa uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā.  
2. Brīva pārvietošanās un dzīvošana Šengenas zonas valstīs līdz 90 dienām pusgada laikā.
3. Ārvalstniekam saņemot termiņa uzturēšanās atļauju Latvijā, viņa ģimenes locekļi (laulātā/laulātais un viņu nepilngadīgie bērni) arī var saņemt termiņa uzturēšanās atļauju Latvijā.
4. Pēc 5 gadu dzīvošanas Latvijā termiņu uzturēšanās atļaujas ietvaros, ārvalstniekam ir iespēja pieprasīt pastāvīgu uzturēšanās atļauju, ievērojot noteiktus nosacījumus – valsts valodas apgūšana un prombūtne Latvijā piecu gadu periodā mazāk par gadu.
 
Pēc 10 gadu uzturēšanās Latvijā, ārvalstnieks ir tiesīgs pieteikties uz pilsonību naturalizācijas procesā, kas ļauj kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības pilsoni.
 
Pagaidu uzturēšanās atļauja Latvijā ir derīga 6 mēnešus - 5 gadus, atkarībā no likumā paredzētā pamatojuma, lai iegūtu termiņa uzturēšanās atļauju. Termiņa uzturēšanās atļaujai beidzoties ārvalstniekam ir tiesības pieprasīt termiņa uzturēšanās atļauju uz to pašu periodu un uz tā paša pamata, vai mainīt pamatojumu, lai iegūtu termiņa uzturēšanās atļauju.
 
Ārvalstniekiem, kuri saņēmuši termiņa uzturēšanās atļauju Latvijā, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi (ja pirkums notika pirms 2014.gada 1.septembra), pēc pieciem gadiem ir tiesības atkārtoti pieprasīt termiņa uzturēšanās atļauju uz to pašu periodu un uz tā paša pamata, bez papildu nekustamā īpašuma objektu iegādes un nemaksājot 5% iemaksu, jo attiecībā uz šādām personām piemēro Latvijas Migrācijas likuma redakciju, kas derīga līdz 2014.gada 1.septembrim.
 
Spēkā esošie Latvijas migrācijas normatīvie akti paredz ārvalstniekiem ikgadēju uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu ar mērķi kontrolēt, ka ārvalstnieks ievēro investīciju noteikumu izpildi, uz kuru pamata tika saņemta attiecīga uzturēšanās atļauja. Galvenokārt, termiņa uzturēšanās atļaujas ID-karte tiek izsniegta uz vienu gadu. Ne agrāk kā 90 dienas un ne vēlāk kā 45 dienas pirms ID-kartes derīguma termiņa beigām ārvalstniekam jāiesniedz dokumenti reģistrācijas procedūrai.
 
Pirms tika pieņemti grozījumi Migrācijas likumā, pamatojumi uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā ietvēra standarta nosacījumus kā lielākajā Šengenas zonas valstu daļā: ģimenes apvienošana, nodarbinātība, uzņēmējdarbība, izglītība un citi. Ar 2010.gada 1.jūliju stājās spēkā šī likuma grozījumi, kuri atklāja papildus iespējas turīgiem cilvēkiem, ja viņi ieguldīja noteiktus finanšu līdzekļus, kas sekmē Latvijas ekonomikas attīstību. 
 
Pašreizējie Latvijas spēkā esošie normatīvie akti paredz šādus pamatojumus, lai investori iegūtu termiņa uzturēšanās atļauju līdz 5 gadiem:
 
1. Ja ārvalstnieks ir ieguldījis uzņēmuma pamatkapitālā (AS vai SIA) ne mazāk par:
- 35 000 EUR, šajā uzņēmumā tiek nodarbināti ne vairāk kā 50 darbinieki, gada budžets nepārsniedz 10 000 000 EUR, un šis uzņēmums ir samaksājis nodokļus valsts budžetā un pašvaldību budžetā vismaz 40 000 EUR finanšu gada laikā (ja tiek izveidots jauns uzņēmumus, nav nepieciešams apstiprināt nodokļu nomaksu); veicot ieguldījumus pamatlīdzekļos, termiņa uzturēšanās atļauju var lūgt ne vairāk kā trīs ārvalstnieki;
- 150 000 EUR, šajā uzņēmumā tiek nodarbināti ne vairāk kā 50 darbinieku un gada budžets ir vairāk nekā 10 000 000 EUR (šajā gadījumā nav nepieciešams sniegt jebkādus pierādījumus par samaksāto nodokļu nomaksu).
 
2. Ja ārvalstnieks ir reģistrēts Latvijas komercreģistrā kā valdes loceklis vai padomes loceklis, prokūrists, administrators vai uzņēmuma likvidators, kuriem ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu vai kā persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, ja komerciālā uzņēmuma darbība vai ārvalsts komersanta filiāle tiek ierakstīts komercreģistrā vismaz 1 gadu pirms termiņa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas, un šis uzņēmums veic aktīvu ekonomisko darbību, kas sekmē Latvijas valsts ekonomikas attīstību.
 
3. Ja ārvalstnieks ir ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis.
 
4. Ja ārvalstnieks ir ieguvis Latvijā vienu funkcionāli saistītu apbūvēto nekustamo īpašumu, kura apmērs nav mazāks par 250 000 EUR un iemaksājis valsts budžetā iemaksu 5% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības.
 
5. Ja ārvalstniekam ir pakārtotas saistības pret kredītiestādi Latvijā par summu ne mazāk kā 280 000 EUR, darījuma ar kredītiestādi noslēgšanas termiņš nav mazāks par 5 gadiem, un viņš ir iemaksājis valsts budžetā iemaksu 25,000 EUR apmērā.
 
6. Ja ārvalstnieks īpašam nolūkam ir iegādājies valsts bezprocentu vērtspapīrus ar nominālvērtību 250 000 EUR un iemaksājis valsts budžetā 25 000 EUR.
 
Pašreizējie Latvijas spēkā esošie normatīvie akti paredz arī citus pamatojumus, lai iegūtu termiņa uzturēšanās atļauju, kurus var izmantot ārvalstnieks viņa un viņa darbības likuma prasībām atbilstības gadījumā.

Kā bez problēmām pārcelties uz Latviju

Juridiskais birojs INLAT PLUS piedāvā savus pakalpojumus Latvijas tirgū jau vairāk nekā 15 gadu. Starp mūsu klientiem ir ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī daudz ārzemnieku, tai skaitā Krievijas un citu pēcpadomju valstu pilsoņi. Ar ko Latvija piesaista savus kaimiņus, stāsta INLAT PLUS valdes priekšsēdētājs Viktors Koposovs.

Uzturēšanas atļaujas Lielbritānijā

Juridiskais birojs INLAT PLUS piedāvā Jums un Jūsu ģimenei augsti kvalificēto palīdzību Lielbritānijas uzturēšanas atļauju saņemšanas jautājumos.
Piedāvājam jūsu uzmanībai divus vīzu veidus (vīza Investoram un vīza Uzņēmējam) turīgajām fiziskajām personām, kas ļauj pretendēt uz pastāvīgo uzturēšanos Lielbritānijā (un turpmāk arī – pilsonību).