Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

12. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Līgumu un citu dokumentu analīze un izstrādāšana

Juridiskais birojs INLAT PLUS piedāvā sekojošos juridiskos pakalpojumus līgumu izstrādāšanas un analīzes jomā:

1. Visa veida līgumu, kas tiek pielietoti komercdarbībā, izstrādāšana un analīze: pirkuma, rokasnaudas, ķīlas, nomas, īres, aizdevuma, galvojuma, maiņas, uztura, pārvadājuma, pilnvarojuma, komisijas līgums, kā arī darba līgums, mierizlīgums, laulības līgums, mantojuma līgums u.c.

2. Visa veida līguma pielikumu izstrādāšana un analīze: nodošanas-pieņemšanas akti, norēķinu grafiki, specifikācijas, tehniskie uzdevumi, vienošanās u.c.

3. Visu citu komercdarbībā pielietojamo līgumu izstrādāšana un analīze: komercpiedāvājumi, pretenzijas, iebildumi, brīdinājumi, paziņojumi un vienošanās par līguma laušanu, vienošanās par grozījumiem vai papildinājumiem līgumā, kā arī jebkuri citi dokumenti.

4. Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar augstāk minēto dokumentu grozīšanu, pārkāpšanu, pārtraukšanu, izbeigšanu, spēkā esamību vai interpretēšanu.

5. Koncepciju un klienta aizsardzības shēmu izstrādāšana izpildot līgumu un līguma laušanas gadījumā.

6. Klienta pārstāvēšana un viņa interešu aizstāvēšana noslēdzot, izpildot līgumu un izbeidzoties līgumam, piedalīšanās pārrunās.

7. Līgumu reģistrācija attiecīgajās LR organizācijās (LR Uzņēmumu reģistrs, LR Zemesgrāmata, LR Patentu valde u.c.).

8. Līguma atzīšana par spēkā neesošu tiesas kārtā.