Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

16. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Biznesa organizācija un tiesiskais nodrošinājums

Juridiskais birojs INLAT PLUS piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu attiecībā uz biznesa organizāciju un tiesisko nodrošinājumu Latvijas teritorijā:
  • sabiedrību ar ierobežo atbildību, akciju sabiedrību, filiāļu, ārvalstu komersantu pārstāvniecību, kā arī citu uzņēmējdarbības formu reģistrācija;
  • sākotnējās konsultācijas par klienta interesēm atbilstošās biznesa formas, kā arī topošā biznesa struktūras un pārvaldes izvēli;
  • visu nepieciešamo kompānijas dibināšanas dokumentu sagatavošana, to reģistrācijas nodrošinājums, pēc klienta pieprasījuma pavadīšana dokumentu parakstīšanai pie notāra un bankas konta atvēršanai ;
  • kompānijas dalībnieku (akcionāru) sastāva izmaiņu, kompānijas izpildinstitūcijas izmaiņu, pamatkapitāla izmaiņu sagatavošana un reģistrācija, tai skaitā kapitāldaļu (akciju) slēgtās un publiskās emisijas organizācija, citu kompānijas dibināšanas un statūtu dokumentu papildinājumu un grozījumu sagatavošana, to reģistrācijas nodrošinājums;
  • klienta interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana attiecībās ar citiem biznesa līdzīpašniekiem, dalībnieku (akcionāru) vienošanās sagatavošana, minoritāro akcionāru interešu pārstāvēšana
  • pilns juridiskais nodrošinājums biznesa iegādes un pārdošanas jautājumos, tai skaitā klienta konsultēšana, klienta pārstāvēšana pārrunās, biznesa pilna juridiskā un nodokļu audita veikšana;
  • visu reorganizācijai (kompāniju pārveidošana, sadalīšana, apvienošana) un kompāniju likvidēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana;
  • palīdzība uzturēšanas atļauju, vīzu un darba atļauju (kompānijas īpašniekiem, izpildinstitūciju dalībniekiem un darbiniekiem);
  • kompāniju juridiskā un grāmatvedības apkalpošana (audits), kā arī citu biznesa nodrošinājumam nepieciešamo pakalpojumu sniegšana;
  • juridiskās adreses un sekretāra pakalpojumu nodrošinājums, biroja, noliktavas un ražošanas telpu meklēšana, palīdzība personāla atlasē.