Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

15. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Darbošanās elektroniskajā vidē (Internets)

Juridiskais birojs INLAT PLUS ir gatavs sniegt klientiem sekojošos pakalpojumus jautājumos, kas attiecas uz darbību elektroniskajā vidē:
  • Konsultācijas par Internet tīklā nodarītajiem tiesību pārkāpumiem (t.sk. par gadījumiem, kad tiek izvietota apmelojoša informācija, kas aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu), palīdzība vainīgo personu noteikšanā un jautājuma, kas saistīts ar to saukšanu pie atbildības, risināšanā.
  • Pirmstiesas pretenziju un prasības pieteikumu sagatavošana, palīdzība tiesību pārkāpumu Internet tīklā fiksēšanā, klienta pārstāvēšana tiesā.
  • Sekojošo līgumu izstrāde un analīze: līgumi par vietnes izgatavošanu, līgumi par hostinga pakalpojumu sniegšanu, līgumi par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu (interneta, telefonijas, televīzijas pakalpojumi), vietnes pirkuma līgumi, vietnes nomas un apkalpošanas līgumi, kā arī visi iespējamie pielikumi pie tiem (tehniskie uzdevumi, specifikācijas, papildus vienošanās, pieņemšanas-nodošanas akti, norēķinu grafiki u.t.t.).
  • Konsultācijas jautājumos, kas attiecas uz augstāk mineto līgumu grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā esamību, likumību vai iztulkošanu, klienta aizsardzības shēmu un koncepciju izstrāde, klienta pārstāvēšana un viņa interešu aizstāvēšana noslēdzot, izpildot un izbeidzoties minētajiem dokumentiem, piedalīšanās pārrunās.
  • Pieteikumu sagatavošana iesniegšanai LR Konkurences padomē, LR Sabiedrisko attiecību regulēšanas komisijā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā u.c. valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs sakarā ar tiesību pārkāpumiem elektroniskajā vidē, klienta pārstāvēšana šajās iestādēs, to pieņemto lēmumu pārsūdzēšana LR Administratīvajā tiesā.
  • Konsultācijas un palīdzība vietnes ārējā izskata kā dizaina parauga LR Patentu valdē reģistrācijā.