Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

16. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Strīdu risināšana ar masu informācijas līdzekļiem

Tiesiskā palīdzība masu medijiem un tām personām, kuru intereses tika aizskartas sakarā ar publikāciju masu informācijas līdzekļos.

1. Publicētās informācijas analīze un pārbaude (gan pirms publikācijas, gan pēc tās) nolūkā noskaidrot:

  • Vietas, kas skar fizisko un juridisko personu intereses,
  • Momentus, kuri varētu tikt uztverti kā ziņas, kas aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ietver apmelojumu,
  • LR Likuma par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem pārkāpumus, kā arī citu LR normatīvo aktu (LR Civillikums, Likums par reklāmu, Likums par konkurenci, Krimināllikums u.c.) pārkāpumus.

2. Palīdzības sniegšana augstāk minēto neatbilstību un pārkāpumu novēršanā, strīdus situāciju nokārtošana.

3. Konsultāciju sniegšana par iespēju iesniegt pretenzijas un prasības pieteikumus to personu vārdā, kuru intereses tika aizskartas sakarā ar publikāciju masu informācijas līdzekļos.

4. Pretenziju, brīdinājumu, prasības pieteikumu u.c. dokumentu analīze, kas saņemti no personām, kuru intereses tika aizskartas sakarā ar publikāciju masu informācijas līdzekļos. Konsultāciju sniegšana attiecībā uz saņemtā dokumenta pamatotību vai nepamatotību, turpmākajām tiesiskajām darbībām, argumentētās atbildes sagatavošana, piedalīšanās pārrunās par radušos strīda nokārtošanu.

5. Palīdzības sniegšana tām personām, kuru intereses tika aizskartas sakarā ar publikāciju masu informācijas līdzekļos, pretenziju, brīdinājumu, prasības pieteikumu u.c. dokumentu sastādīšanā nolūkā aizstāvēt to intereses lietās pret medijiem. Palīdzība kompensācijas apmēra noteikšanā.

6. Klienta interešu pārstāvēšana un aizsardzība tiesā, Konkurences padomē, policijā un citās LR kompetentās iestādēs jautājumos, kas saistīti ar strīdu kārtošanu attiecībā uz publikācijām medijos.

7. Likumu normu un to piemērošanas izskaidrošana (LR Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, LR Civillikums, Likums par reklāmu, Likums par konkurenci, Krimināllikums u.c.).