Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

18. oktobris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Preču zīmes, autortiesības

Juridiskais birojs INLAT PLUS sniedz saviem klientiem sekojošos pakalpojumus preču zīmju un autortiesību jomā:

Preču zīmes.
 • Konsultācijas par preču zīmju reģistrāciju Patentu valdē (nacionālā un starptautiskā reģistrācija), izņēmuma tiesību uz preču zīmi izmantošanu, preču zīmes pārdošanu un tās nodošanu lietošanā citām personām.
 • Palīdzība identisku vai līdzīgu attēlu meklēšanā pirms preču zīmes reģistrācijas, konsultācijas par meklēšanas rezultātiem.
 • Pieteikums un citu preču zīmes reģistrācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošana un iesniegšana.
 • Sekošana līdzi visām preču zīmes reģistrācijas stadijām un klienta informēšana par to gaitu.
 • Klienta pārstāvēšana Patentu valdē veicot preču zīmes reģistrāciju.
 • Licenču un licences vienošanās analīze un izstrāde par preču zīmes lietošanas tiesību nodošanu.
 • Pirmstiesas pretenziju sagatavošana tiesību uz preču zīmi pārkāpējiem.
 • Klienta pārstāvēšana un aizsardzība Apelācijas padomē un apgabaltiesā attiecībā uz preču zīmes reģistrācijas dzēšanu, aizliegumu izmantot preču zīmi, tiesību uz preču zīmi pārkāpšanas izbeigšanu.
 • Pieteikuma un citu dokumentu sagatavošana iesniegšanai Apelācijas padomē un apgabaltiesā.
Autortiesības.
 • Konsultācijas par autortiesību uz mākslas darbiem rašanos, deponēšanas iespējām, autortiesību objekta izmantošanu, autortiesību nodošanu citām personām, autortiesību pārkāpšanu un vainīgo personu saukšanu pie atbildības.
 • Līgumu, licenču un licences līgumu autortiesību jomā (izdevniecības līgumu, audio-, video- un fotoprodukcijas radīšanas līgumu, vienošanās starp darbinieku un darba devēju par autordarba radīšanu, vienošanās par programmatūras izmantošanu, autortiesību objektu nomas līgumu u.t.t.) analīze un izstrāde.
 • Pirmstiesas pretenziju sagatavošana autortiesību pārkāpējiem.
 • Klienta pārstāvēšana un aizsardzība tiesā sakarā ar autortiesību pārkāpšanas pārtraukšanu, autoratlīdzības un zaudējumu piedziņu.
 • Pieteikuma un citu dokumentu sagatavošana iesniegšanai tiesā.
 • Palīdzība jautājumu risināšanā, kas saistīti ar autortiesību kolektīvās pārvaldes organizāciju pieņemto lēmumu apstrīdēšanu. Klienta pārstāvēšana šādu organizāciju priekšā, pieteikumu, pretenziju sagatavošana, piedalīšanās pārrunās.