Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

12. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Strīdi ar patērētājiem

Juridiskais birojs INLAT PLUS piedāvā sekojošos pakalpojumus, kas attiecas uz strīdu ar patērētājiem atrisināšanu:

 

Palīdzība patērētājam

-konsultācijas jautājumos par patērētāja iespējamām tiesiskajām darbībām viņa tiesību aizsardzībai preces pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja, tai skaitā bankas, priekšā;

-patērētāja interešu aizsardzības shēmu un koncepciju izstrāde;

-nepieciešamo dokumentu analīze;

-netaisnīgo līguma noteikumu, kā arī noteikumu, kas ir pretrunā ar līdzēju tiesiskās līdztiesības principu, atklāšana un noteikšana;

-konsultācijas jautājumos par likumu normu patērētāju tiesību aizsardzības jomā piemērošanu; konsultācijas jautājumos par distances līgumu noslēgšanu un izpildi;

-konsultācijas jautājumos par patērētāja tiesību atteikties no līguma piemērošanu;

-konsultācijas jautājumos par patērētāja tiesībām gadījumā, ja viņam tiek pārdota prece vai sniegts pakalpojums, kas neatbilst līguma noteikumiem;

-patērētāja iesnieguma-pieprasījuma sagatavošana attiecībā uz līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu;

-patērētāja interešu pārstāvēšana preces pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja priekšā, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, tiesā un citās kompetentās iestādēs;

-konsultācijas un palīdzība preces vai pakalpojumu ekspertīzes veikšanas jomā;

 

-palīdzība līgumā norādītās šķīrējtiesas atrunas apstrīdēšanā;

-konsultācijas nodarīto zaudējumu noteikšanas un piedziņas jautājumos.

Palīdzība preces pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam

-līgumu un citu dokumentu analīze, jaunu līgumu un citu dokumentu izstrādāšana, līgumu un citu dokumentu saskaņošana ar normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

-konsultāciju sniegšana gadījumā, ja no patērētāja tiek saņemts pieteikums-pieprasījums attiecībā uz līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu;

-preces pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja interešu aizsardzības shēmu un koncepciju izstrādāšana;

-konsultācijas likumu normu piemērošanas jautājumos patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

-konsultācijas distances līgumu noslēgšanas un izpildes jomā;

-konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar patērētāja tiesībām atteikties no līguma;

-konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar obligāto prasījumu izpildi gadījumā, ja patērētājam tiek pārdota prece vai sniegts pakalpojums, kas neatbilst līguma noteikumiem;

 

-atbildes sagatavošana patērētājam uz viņa pieteikumu-pieprasījumu attiecībā uz līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu;

-preces pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja interešu pārstāvēšana patērētāja priekšā, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, tiesā un citās kompetentās iestādēs;

-konsultācijas un palīdzība preces vai pakalpojumu ekspertīzes veikšanas jomā;

-palīdzība PTAC lēmumu, kā arī citu valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju lēmumu apstrīdēšanā.