Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

18. oktobris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Tūristu interešu aizsardzība Latvijā

Juridiskais birojs INLAT PLUS ir gatavs jebkurā brīdī sniegt kvalitatīvu un profesionālu juridisko palīdzību jebkuram ārzemju viesim, kas ieradies Rīgā, sekojošajos jautājumos:
 • vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšana Latvijā
 • klienta pārstāvēšana Latvijas migrācijas dienestos, konsultāciju sniegšana par Latvijas migrācijas likumdošanas jautājumiem
 • darba atļauju saņemšana Latvijas teritorijā
 • darbinieka-ārzemnieka pārstāvēšana attiecībās ar darba devēju, konsultāciju sniegšana Latvijas darba likumdošanas jautājumos
 • migrācijas dienestu lēmumu par deportēšanu, atteikumu vīzu un uzturēšanas atļauju izsniegšanā, darba atļauju izsniegšanā apstrīdēšana
 • palīdzība pases nozaudēšanas gadījumā
 • kompensācijas saņemšana no aviokompānijas par bojāto vai nozaudēto bagāžu,nekvalitatīvo servisu
 • kompensācijas saņemšana no viesnīcas par nekvalitatīvo servisu
 • kompensācijas saņemšana no kompānijas, kas piedāvā automašīnu nomu, par nekvalitatīvu automašīnu vai nekvalitatīvu servisu
 • kompensācijas saņemšana no medicīnas iestādes nekvalitatīvo medicīnas pakalpojumu sniegšanas gadījumā
 • ārzemnieka kā cietušā vai apsūdzētā administratīvajās un krimināllietās tiesību un interešu aizstāvēšana, tai skaitā aizturēšanas lidostā gadījumā, pārvadot aizliegtos priekšmetus
 • jebkuru pretenziju un sūdzību sastādīšana valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī pārdevējiem un personām, kas sniedz pakalpojumus
 • tulkošanas pakalpojumu sniegšana
 • palīdzība dokumentu vākšanā apdrošināšanas vai nelaimes gadījumā, šo gadījumu fiksēšana, pieaicinot tiesu izpildītāju
 • palīdzība apdrošināšanas atlīdzības saņemšanā no Latvijas apdrošinātāja
 • kompāniju ar ārzemju kapitālu dibināšana un likvidācija
 • investora tiesību un interešu aizstāvēšana attiecībās ar citiem kompānijas īpašniekiem
 • komplekso pasākumu izstrādāšana ārzemju investīciju aizsardzībai
 • konsultāciju sniegšana jautājumos par Latvijas kompāniju bankrotēšanu
 • palīdzība Latvijas kompāniju iegādē (dokumentu noformēšana un reģistrācija, investora-pircēja tiesību un interešu aizstāvēšana, konsultācijas)
 • ārzemnieka parakstāmo dokumentu analīze un seku izskaidrošana saskaņā ar Latvijas likumdošanas normām
 • kredītu saņemšana vai pārkreditācija Latvijas bankās
 • palīdzība konflikta situāciju noregulēšanā ar Latvijas kompānijām
 • parādu piedziņa Latvijas teritorijā par labu ārzemju kreditoram
 • ārzemju tiesu lēmumu legalizācija Latvijas teritorijā
 • konsultāciju sniegšana par nodokļu likumdošanu Latvijā
 • ārzemnieka tiesību un interešu aizstāvēšana attiecībās ar Latvijas bankām
 • palīdzība jebkuru komercdarījumu nodrošināšanā un noformēšanā Latvijā
 • ārzemnieka pārstāvēšana un tā tiesību un interešu aizstāvēšana darījumos ar nekustamo īpašumu, tai skaitā dzīvokļa pirkšanas vai nomas gadījumā
 • investora tiesību un interešu aizstāvēšana būvniecības jomā
 • ārzemnieka pārstāvēšana un tā tiesību un interešu aizstāvēšana Latvijas tiesās
 • konsultācijas par laulības noslēgšanu un šķiršanu ar ārzemnieku Latvijā
 • ārzemnieka-laulātā tiesību un interešu aizstāvēšana laulības šķiršanas procesā, jautājumu noregulēšana par laulāto mantas sadali un aizbildniecību, tai skaitā jautājumos, kas saistīti ar laulātā saskarsmes tiesībām ar bērnu pēc laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņa
 • ārzemnieka mantojuma pieņemšana vai atteikšanās no mantojuma Latvijā
 • arhīva dokumentācijas un informācijas saņemšana mantojuma lietas atklāšanai vai īpašuma tiesību atjaunošana uz nekustamo īpašumu Latvijā
 • konsultāciju sniegšana par spēkā esošo Latvijas likumdošanu
 • jebkuras citas juridiskas konsultācijas