Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

12. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Biznesa drošības nodrošināšana

Juridiskais birojs INLAT PLUS sadarbībā ar savu partneri piedāvā saviem klientiem pakalpojumu klāstu biznesa drošības jomā.
 
1. Lietišķo partneru pārbaude Eiropas, t. sk. Latvijas teritorijā, kā arī NVS, ASV un citās valstīs.
 
1.1. Lietišķās reputācijas un citas raksturojošās informācijas pārbaude, kas ir priekšnoteikums jebkuras sadarbības sākumam.
1.2. Ticamas informācijas saņemšana par potenciālo partneri un negodprātīgas sadarbības risku minimizēšana.
1.3. Savlaicīga un objektīva partnera analīze, secinājums par potenciālās sadarbības perspektivitāti.
1.4. Potenciālo draudu avotu atklāšana, iespējami ekonomiskie, tiesiskie un citi riski.
1.5. Psiholoģiskā portreta veidošana.
1.6. Palīdzība pārrunās ar partneri.
 
2. Biznesa izlūkošana
 
2.1. Informācijas savākšana.
2.2. Lēmumu izstrādāšanas informatīvais nodrošinājums gan stratēģiskā, gan taktiskā līmenī.
2.3. Savlaicīga vadības uzmanības pievēršana draudiem, kas potenciāli var kaitēt biznesam.
2.4. Biznesam labvēlīgo apstākļu atklāšana.
2.5. Konkurentu mēģinājumu atklāšana piekļūt slēgtai informācijai.
2.6. Risku pārvaldīšana ar mērķi nodrošināt kompānijas efektīvu reaģēšanu uz apkārtējās vides izmaiņām.
 
3. Strādājošā personāla un kandidātu pārbaude
 
3.1. Personāla bīstamu darbību (negodīga konkurence, zādzība, spiegošana, nolaidība, kļūdas) novēršana un savlaicīga atklāšana.
3.2. Nelojālo darbinieku, slēpto shēmu un mahināciju atklāšana.
3.3. Personāla kvalitatīva atlase un esošā personāla uzticamības kontrole.
3.4. Darba interviju vešana.
3.5. Anketas, biogrāfisko un citu kandidātu raksturojošo datu pārbaude.
3.6. Cita veida informācijas savākšana.
3.7. Juridisko dokumentu paketes izstrādāšana darba attiecību jomā.
 
4. Servisa kontrole
 
4.1. Kompānijas novērtēšana pēc drošības, uzticamības, personāla kvalifikācijas līmeņa, sociālā mērķa un estētiskajiem rādītājiem.
4.2. Pakalpojumu kvalitātes kā uzņēmuma konkurentspējas paaugstināšanas faktora kontrole.
4.3. Mērījumu, izmēģinājumu veikšana, vienas vai vairāku pakalpojumu īpašību novērtēšana un iegūto rezultātu salīdzināšana ar noteiktajām prasībām.
 
5. Pakalpojums „Slepenais pircējs”
 
5.1. Pakalpojuma līmeņa, telpu stāvokļa, preču kvalitātes un citas informācijas, kā arī kompānijas pārstāvja darba pārbaude.
5.2. Mārketinga situācijas analīze tirdzniecības vietā, kompānijas filiālē u.tt.
 
6. Kompānijā notiekošo procesu ekonomiskās drošības sistēmas audits
 
6.1. Esošās sistēmas efektivitātes diagnosticēšana un pārbaude
6.2. Sistēmas atbilstības novērtēšana kompānijas mērķiem, uzdevumiem un biznesa misijai
6.3. Noteikšana vai sistēma ir spējīga minimizēt zaudējumus no iekšējiem un ārējiem draudiem.
6.4. Jaunās unikālās sistēmas izveidošana
6.5. Ekonomiskais vērtējums
6.6. Operatīvi-analītiskais vērtējums
6.7. Inženiertehniskais vērtējums
6.8. Drošības sistēmas problēmu atklāšana, analīze un risināšana
6.9. Drošības koncepcijas izstrādāšana
 
7. Konsultācijas par biznesa un personu drošības jautājumiem, jautājumu risināšana kritiskajās situācijās.
 
8. Klienta interešu pārstāvēšana tiesībaizsardzības, muitas un citas institūcijās, analītiskais darbs
 
9. Konfidenciālā rakstura privātizmeklēšana, cilvēku meklēšana Eiropas valstīs, NVS, ASV un citu valstu teritorijās
 
Šie pakalpojumi var būt sniegti uz outsourcing pamata, kas ļauj kompānijai ierobežot izdevumus un ievērojami samazināt darbietilpību un izmaksas, koncentrēties uz pamata biznesa mērķiem.
 
Pakalpojumu klāsts aptver kompānijas drošības nodrošināšanas kompleksa projektu realizācijas darbu pilnu ciklu.
 
Izmantojot šos pakalpojumus klients var veidot kompleksa risinājumus augstā profesionālā servisa līmenī, attīstīt produktu un gūt lielāko peļņu.
 
Neatkarīgi no kompānijas darbības veida, klientam tiek izstrādāts vienotais aizsardzības komplekss – drošības koncepcija, kas atbilst starptautiskiem standartiem un apdrošināšanas kompāniju prasībām.