Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

16. janvāris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Licencēto finanšu struktūru dibināšana Eiropas Savienības teritorijā

Juridiskais birojs INLAT PLUS piedāvā saviem klientiem ieguldījumu brokeru kompānijas, kā arī maksājumu (elektroniskās naudas) kompānijas reģistrācijas, licencēšanas un pēc-licencēšanas uzturēšanas pakalpojumus, kuri ietilpst:
 
- konsultācijas par ieguldījumu brokeru kompānijas un maksājumu pakalpojumu (elektroniskās naudas emitēšanas) kompānijas darbības jautājumiem;
- jaunu kompāniju dibināšanas vai esošo kompāniju grozījumu reģistrācijas nodrošināšana ievērojot visas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas ir izvirzītas maksājumu pakalpojumu (elektroniskās naudas emitēšanas) sniegšanas kompānijām, to pamatkapitāla apmaksas kārtību un prasības šādu kompāniju dalībniekiem (akcionāriem) un amatpersonām;
- licences saņemšanai un turpmākās ieguldījumu brokeru kompāniju un maksājumu (elektroniskās naudas) kompāniju darbībai nepieciešamas iekšējās un citas dokumentācijas sagatavošana;
- klienta interešu pārstāvēšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā un citās regulējošās iestādēs, dokumentu saskaņošana licences saņemšanai vai jebkuru citu juridisko jautājumu risināšanai;
- visu saistīto pakalpojumu sniegšana ieguldījumu brokera kompānijām un maksājumu pakalpojumu (elektroniskās naudas emitēšanas) kompānijām, kompleksa juridiskās apkalpošanas sniegšana uz ilgtermiņa abonēšanas līguma pamata jebkuros jautājumos, kas rodas kompānijas darbības procesā gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, tai skaitā: juridiskās adreses piešķiršana, konsultācijas ekonomiskajos un nodokļu likumdošanas jautājumos, kā arī revidenta un grāmatvedības pakalpojumu sniegšana, palīdzība personāla atlasē, dokumentu tulkošanā u.c;
 
Nepieciešamības gadījumā esam gatavi arī sniegt konsultācijas un pilnu juridisko atbalstu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un kredītiestāžu darbības jautājumos (dibināšana, licences saņemšana, dokumentācijas izstrāde, pirkšana un pārdošana).