Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

16. janvāris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Grozījumi MK 23.01.2001 noteikumos Nr.28 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"

1. Izteikt 1.1. un 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā saskaņā ar atsavinājumu (tai skaitā dāvinājumu):
bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, mazbērniem, mazmazbērniem, vecvecākiem 0,5 % no nekustamā īpašuma vērtības, bet ne vairāk kā Ls 1000;

citām fiziskajām personām:
īpašuma atsavināšana, ja uz attiecīgās fiziskās personas vārda zemesgrāmatā tiek reģistrēts pirmais un otrais īpašums 2 % no nekustamā īpašuma vērtības, bet ne vairāk kā Ls 30000;
pārējos gadījumos 4 % no nekustamā īpašuma vērtības;

īpašuma dāvinājums:
1.1.2.3.1. ja uz attiecīgās fiziskās personas vārda zemesgrāmatā tiek reģistrēts pirmais un otrais īpašums 3 % no nekustamā īpašuma vērtības, bet ne vairāk kā Ls 50000;
1.1.2.3.2. pārējos gadījumos 6 % no nekustamā īpašuma vērtības;

1.1.3. juridiskajām personām:
1.1.3.1. īpašuma atsavināšanas gadījumā 2 % no nekustamā īpašuma vērtības, bet ne vairāk kā Ls 30000;
1.1.3.2. īpašuma dāvinājuma gadījumā 3 % no nekustamā īpašuma vērtības, bet ne vairāk kā Ls 50000;

1.2. ķīlas tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā:
1.2.1. juridiskajām personām un individuālajiem komersantiem, kas kredītu ņem komercdarbības nodrošināšanai 0,1 % no kredītlīguma summas, bet ne vairāk kā Ls 1000;

1.2.2. fiziskajām personām:
1.2.2.1. neatkarīgi no hipotēku skaita, ja aizņēmējs ir juridiska persona vai individuālais komersants, kas kredītu ņem komercdarbības nodrošināšanai 0,1 % no kredītlīguma summas, bet ne vairāk kā Ls 1000;
1.2.2.2. par pirmajām divām hipotēkām, ja aizņēmējs ir fiziska persona 0,1 % no kredītlīguma summas, bet ne vairāk kā Ls 1000;
1.2.2.3. par trešo un katru nākamo hipotēku, ja aizņēmējs ir fiziska persona 3 % no kredītlīguma summas'.

2. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:
"11.1 Valsts nodevas apmēru nosaka, pamatojoties uz personas nostiprinājuma lūguma papildnosacījumos norādīto informāciju (piemēram, hipotēku skaits personai piederošajos īpašumos, kredīta izsniegšanas mērķis individuālajam komersantam)."

Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 16.aprīli.