Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

11. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Biznesa organizēšana un vadīšana Latvijā kļūst vēl izdevīgākā

No 2013.gada Latvijā tiks ievests labvēlīgākais nodokļu režīms Latvijas holdinga kompānijām. Ar 2013.gada 1.janvāri tiks izslēgts Latvijas Likuma par uzņēmuma ienākuma nodokli 3.panta 4.daļas 1.punkts, kurš agrāk uzlika pienākumu maksāt uzņēmuma ienākuma nodokli 10% apmērā no dividenžu summām. Tādējādi, Latvijas meitas uzņēmumi, maksājot dividendes mātes kompānijām – Latvijas nerezidentiem, būs atbrīvoti no šī ienākuma nodokļa samaksas.
 
Uzņēmumi – Latvijas rezidenti, saņemot dividendes no mātes kompānijām – Latvijas nerezidentiem, arī tiks atbrīvoti no uzņēmuma ienākuma nodokļa samaksas (Latvijas Likuma par uzņēmuma ienākuma nodokli 11.panta 1.daļa).
 
Gan pirmā, gan otrā gadījumā būs izņēmumi – uzņēmumi no “melnā saraksta”, kas reģistrēti zemu nodokļu valstīs. Tiem nodokļu likme sākot ar 2013.gadu sastādīs 15%.
 
Ar 2013.gada 1.jūliju tiks izslēgts Latvijas Likuma par uzņēmuma ienākuma nodokli 3.panta 4.daļas 3.punkts, kurš agrāk uzlika pienākumu maksāt uzņēmuma ienākuma nodokli no procentu maksājumiem, ja to maksātājs (Latvijas rezidents) un saņēmējs (Latvijas nerezidents) ir saistīti uzņēmumi vai personas. Uz doto brīdi nodoklis netiek piemērots izmaksām nesaistītām personām (Latvijas nerezidentiem), izmaksām saistītām personām tiek piemērots 10% nodokļa likme, Eiropas Savienības saistītām personām – 5% likme, izmaksām valstīs, ar kurām Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, - 5%/10%, izmaksām ofšoros reģistrētajām personām – 15%.
 
Ar 2013.gada 1.jūliju tiks izslēgts Latvijas Likuma par uzņēmuma ienākuma nodokli 3.panta 4.daļas 4.punkts, kurš agrāk uzlika pienākumu maksāt uzņēmuma ienākuma nodokli no samaksas saistītai personai (Latvijas nerezidentam) par intelektuālo īpašumu. Uz doto brīdi no šādām izmaksām par literatūras un mākslas darbiem, ieskaitot filmas un fonogrammas, tiek ieturēts nodoklis 15% apmērā (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu saistītās personas), maksājumiem par pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem – 5% nodokļu likme (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu saistītās personas).
 
Tādējādi, sākot ar 2013.gada 1.jūliju Latvijas kompānija tiks atbrīvota no uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas procenta maksājumiem un samaksām par intelektuālo īpašumu saistītām uzņēmumam – Latvijas nerezidentam, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī.
 
Kopš 2014.gada noteikumi par procentu maksājumiem un samaksām par intelektuālo īpašumu attieksies arī izmaksām saistītām kompānijām no “trešajām valstīm” (piemēram, no Krievijas). Izņemot kompānijas no ofšoriem – tiem nodokļu likme sastādīs 15%.