Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

16. janvāris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Skotijas Partnerība

Skotijas Partnerība, patiesībā, ir atsevišķa juridiskā persona, kas pati par sevi var turēt aktīvus, slēgt līgumus, būt prasītājs vai atbildētājs, pārvaldīt īpašumu, aizņemties naudu un sniegt noteikta veida nodrošinājumu.
 
Priekšrocības:
- nav nepieciešams maksāt nodokļus Apvienotajā Karalistē, ja partnerattiecības neveic komercdarbību Apvienotajā Karalistē, un partneri nav Apvienotās Karalistes rezidenti. Partneri tiek aplikti ar nodokļiem to atrašanās vietas jurisdikcijā;
- nav nepieciešams iesniegt pārskatus un nodokļu deklarācijas Uzņēmumu reģistrā;
- Starptautiski atzīta jurisdikcija;
- Augsta līmeņa konfidencialitāte,
- Līdzeklis ieguldījumu struktūrai ar lielu skaitu partneru.
 
Īpašības:
- Skotijas partnerībai jāsastāv no diviem vai vairākiem partneriem, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, lai gūtu peļņu. Ierobežotai partnerībai ir divu veidu partneri: vispārējie partneri, kuri ir atbildīgi par parādiem un partnerības saistībām un partneri ar ierobežotu atbildību, viņu atbildība ir ierobežota to iemaksu kapitālā diapazonā. Skotijas partnerībai jāsastāv vismaz no viena no galvenajiem partneriem un viena partnera ar ierobežotu atbildību.
- Lai gūtu labumu no ierobežotās atbildības, ierobežots partneris nevar piedalīties vai iejaukties partnerības vadībā, šī funkcija ir tikai ir piešķirta tikai un vienīgi vispārējam partnerim.
- Vienmēr ir jābūt noslēgtam ierobežotās partnerības līgumam starp vispārējiem un ierobežotiem partneriem.
 
Ierobežojumi:
Partneri ar ierobežotu atbildību nedrīkst:
- savākt vai saņemt atpakaļ kādu daļu no sava ieguldījuma partnerībā tās pastāvēšanas laikā;
- piedalītos uzņēmējdarbības vadībā;
- būt tiesības uzņemties kompānijas saistības.
 
Ja viņi tā rīkosies, viņi kļūs atbildīgi par visiem kompānijas parādiem un saistībām atsaukt vai saņemt atpakaļ summu, atkarībā no apstākļiem, kamēr tie piedalījās kompānijas pārvaldībā Skotijā.
 
Reģistrācija:
Dibinātāji - jebkura fiziska vai juridiska persona var būt par partneri, vai nu kā vispārējs vai ierobežots partneris. Viens un tas pats partneris nevar būt par vispārējo un ierobežoto partneri.
 
Skotijas partnerībai ir jābūt reģistrētai Komandītsabiedrību reģistrā ar ierobežotu atbildību Companies House Edinburgā. Lai būtu reģistrētam, ir jānorāda galvenā uzņēmējdarbības vieta Skotijā. Pēc reģistrācijas uzņēmējdarbības vietu var pārnest uz citu jurisdikciju.
 
Reģistrācijas termiņš - 1 nedēļa.
Pilnīgs dokumentu kopums - 3 nedēļas.
 
Kompānija Skotijā Partnerības formā parasti satur šādus dokumentus:
- reģistrācijas apliecība;
- partnerības līgums;
- līdzdalības sertifikāti;
- pilnvara;
- trasta vienošanās.
 
Nepieciešamie dokumenti kompānijas Skotijā pirkšanai/reģistrācijai:
- labuma guvēja pases kopija (kompānijas īpašnieks);
- informācija par labuma guvēja dzīvesvietu.
 
Pakalpojumi tiek sniegti klientiem angļu, krievu un latviešu valodās.
 
Savukārt juridiskais birojs INLAT PLUS ir gatavs sniegt klientiem un visām ieinteresētajām personām juridiskos pakalpojumus līdzīga rakstura arī Latvijas teritorijā.