Normatīvie dokumenti

Piedāvājam jūsu uzmanībai dažus svarīgākos Latvijas Republikas likumus. Pievēršam uzmanību, ka šie normatīvie akti ne vienmēr var būt aktuālajā redakcijā.

Dokumenta aktuālo versiju, kā arī citus normatīvos aktus var atrast Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/

vai tiesību aktu vietnē Likumi.lv, kurā tiek nodrošināta brīva piekļuve Latvijas Republikas tiesību aktiem: https://likumi.lv/

LR Civillikums Lejupielādēt LR likums „Par nodokļiem un nodevām”Lejupielādēt LR Darba likums Lejupielādēt LR Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumsLejupielādēt LR Komerclikums Lejupielādēt LR Satversme Lejupielādēt

STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS

ES REGULA

INCOTERMS 2010

Noderīgas saites uz Latvijas valsts institūciju portāliem un vietnēm

Aktuāli