Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

16. janvāris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Jaunais nomas maksas apmērs par zemes "piespiedu nomu"

02.08.2017
2017.gada 1.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus likumam "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", saskaņā ar kuru tiek noteikti jauni nomas maksas apmēri par tā saukto zemes "piespiedu nomu" zem daudzdzīvokļu mājām.
Atgādināsim, ka zemes gabala nomas līguma noslēgšana ir savstarpējs zemes gabala īpašnieka un privatizētā dzīvokļa īpašnieka pienākums. Nomas līgumam ir jābūt noslēgtam par tā zemes gabala izmantošanu, kuru privatizācijas komisija ir noteikusi kā funkcionāli nepieciešamu daudzdzīvokļu mājai.
 
Joprojām darbojās norma, saskaņā ar kuru nomas maksa tika noteikta ar pušu vienošanos, bet ja puses nevarēja vienoties, tad nomas maksa privatizētā dzīvokļa īpašniekam tika noteikta 6% gadā no zemes kadastrālās vērtības. Turpmāk, ja puses nevar vienoties, nomas maksa privatizētā dzīvokļa īpašniekam no 01.01.2018. tiks noteikta līdz 5% gadā no zemes kadastrālās vērtības, no 01.01.2019. - līdz 4% gadā no zemes kadastrālās vērtības, un no 01.01.2020. - līdz 3% gadā no zemes kadastrālās vērtības.
 
Līdzīgi grozījumi tika veikti likumā " Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās".
 
Šīs izmaiņas ietekmē privatizēto dzīvokļu īpašniekus tādās dzīvojamās mājās, kas ir pilnībā vai daļēji uzceltas uz privātās (saimnieka) zemes. Faktiski šo grozījumu mērķis ir samazināt privatizēto dzīvokļu īpašnieku finansiālo slogu, kuri ir spiesti maksāt nomas maksu zemes īpašniekiem.
 
Praksē tas nozīmē, ka privatizēto dzīvokļu īpašniekiem vai daudzdzīvokļu mājas pārvaldniekam ar 01.01.2018. ir tiesības pieprasīt no zemes īpašniekiem veikt izmaiņas esošajos zemes nomas līgumos.
 
Gadījumā, ja zemes īpašnieki atsakās veikt izmaiņas esošajos zemes nomas līgumos, lai nomas maksas apmēru brīvprātīgi pielīdzinātu atbilstoši piemērojamajām tiesību normām, privatizēto dzīvokļu īpašniekiem vai daudzdzīvokļu mājas pārvaldniekam ir tiesības vērsties tiesā ar prasību, lai mainītu nomas maksu. Saskaņā ar vispārējiem civiltiesību principiem, līguma noteikumi, kas ir pretrunā ar likuma prasībām, nevar tikt uzskatīti par saistošiem un nav derīgi.
 
Ņemot vērā, ka tiesvedība - ir pietiekami ilgs process, jau tagad jūs varat sākt izskatīt nomas maksas nosacījumus uz 2018.gadu. Visticamāk, ka zemes īpašnieki nevēlēsies zaudēt savus ienākumus no nomas un pretosies grozījumiem, un tāpēc vienīgais risinājums būs vērsties tiesā.
/ Juridiskā biroja INLAT PLUS Tiesu nodaļas vadītājs Dmitrijs Šustovs /
Patika informācija? Dalīties