Palīdzība dokumentu izstrādē saistībā ar NILLTPFN likumu
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (NILLTPFN likums), daudzi komersanti, kas veic uzņēmējdarbību Latvijas teritorijā, saskaņā ar minētā normatīvā akta prasībām ir tā subjekti, t.i., personas, kurām jāievēro NILLTPFN likuma prasības attiecībā uz savas darbības risku novērtēšanu, iekšējās kontroles sistēmas izstrādi, savu klientu…
14.02.2020
Aktuāli