Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

10. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Mantojuma tiesības Latvijā un ārzemēs

Mūsu birojs arī gatavs sniegt Jums sekojošo juridisko palīdzību ar mantojumu saistītajos jautājumos:
 • Mantojuma noformēšana un pieteikšanās mantojumam, mantojuma sadalīšana
 • Slēdzienu par nāves cēloņiem apstrīdēšana
 • Radniecības noteikšana
 • Testamentu un mantojuma līgumu apstrīdēšana tiesā
 • Mantojuma lietas uzsākšanai nepieciešamo dokumentu vākšana
 • Mantojuma masas un tās vērtības noteikšana
 • Līdzmantinieku meklēšana Latvijā un ārzemēs
 • Strīdīgu jautājumu risināšana ar līdzmantiniekiem
 • Mantojuma apstrīdēšana tiesā
 • Mantojuma tiesību tiesiska aizstāvēšana tiesā
 • Atteikuma apstrīdēšana par laulātā mantojuma daļas izdalīšanu
 • Neatraidāmo mantinieku obligātās un laulātā mantojuma daļas izdalīšana
 • Mantojuma tiesību uz kustamo un nekustamo īpašumu atjaunošana
 • Konsultāciju sniegšana mantošanas jautājumos
 • Klienta aizstāvēšana attiecībās ar apdrošinātāju
 • Apdrošināšanas atlīdzības piedziņa

Kā āri juridiskā palīdzība mantojuma kārtošanā un notariāla nodrošinājuma organizēšanā ārzemēs.