Likumīgais veids, kā samazināt nodokli no kapitāla pieauguma, pārdodot mantotu nekustamo īpašumu

30.04.2019 Dmitrijs Šustovs, tiesvedības nodaļas vadītājs

Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” spēkā esošajiem noteikumiem, fiziskajai personai jāmaksā nodoklis par ienākumiem, kas gūti no nekustamā īpašuma pārdošanas (kapitāla pieauguma nodoklis). Nodoklis ir starpība starp nekustamā īpašuma iegādes vērtību un pārdošanas cenu. Ja īpašums ir mantots, tā iegādes vērtība ir konkrētā īpašumā vērtība, kas norādīta mantošanas apliecībā.

Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem par mantojuma lietu vešanu, ja mantojums ietver nekustamo īpašumu, tā vērtību aprēķina vadoties no kadastrālās vērtības, ko nosaka Valsts zemes dienests. 

Nav noslēpums, ka nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība parasti ir daudz zemāka par tā tirgus vērtību. Un mantinieki, kuri ir mantojuši īpašumu pēc tā kadastrālās vērtības, pēc tam pārdodot to pēc tirgus vērtības, ir spiesti maksāt lielāku nodokli no kapitāla pieauguma.  

Tomēr ir absolūti likumīgs veids, kā samazināt nodokļa summu, par ko cilvēki lielākoties nezina. 

Tātad, ja mantinieks nav apmierināts ar nekustamā īpašuma vērtējumu, pamatojoties uz tā kadastrālo vērtību, viņam ir tiesības pašam noteikt īpašuma vērtību! Viss kas ir nepieciešams, ir iesniegt notāram, kurš vada mantojuma lietu, atbilstošu pieteikumu. Pieteikumā jānorāda īpašuma vērtība, pamatojoties uz kuru mantinieks vēlas mantot īpašumu. Un tas ir viss! Nekādi oficiāli novērtējumi nav jāpasūta un nav jātaisa, likums to neprasa. 

Tādējādi mantotā nekustamā īpašuma iegādes izmaksas var pietuvināt vai izlīdzināt ar tā tirgus vērtību un, tālāk pārdodot nekustamo īpašumu, vai nu pilnībā tikt vaļā no nodokļa, vai arī būtiski to samazināt.

Aktuāli